Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - De Nederlandse regering zou Plantage Bolivia op Bonaire moeten terugkopen om de unieke natuur voor het Koninkrijk te behouden. Dat stellen de Nederlandse oppositiepartijen Partij voor de Dieren (PvD) en BIJ1 in een motie.

NL BES MotiesDe motie is opgesteld door Lammert van Raan (PvD) en medeondertekend door Sylvana Simons (BIJ1) na het debat gisteren tussen de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Alexandra van Huffelen. PvD heeft zes van de in totaal 150 zetels in de Tweede Kamer en BIJ1 één.

De twee partijen willen voorkomen dat de huidige projectontwikkelaar ‘ten koste van de unieke natuur ongeveer 2.000 huizen’ zal bouwen. Dat terwijl ‘volgens de huidige bestemmingsplannen niet gebouwd mag worden op Plantage Bolivia’ en ‘uit het concept Ruimtelijke Ontwikkelingsplan 2020 blijkt dat er voldoende ruimte is om woningen te bouwen aan en in bestaande kernen om de bevolkingsgroei tot 2050 aan te kunnen’. Volgens Van Raan en Simons heeft onderzoek ‘het belang van de unieke natuur aangetoond, met name van het droog tropisch bos en het koraal’.

De beraadslaging met staatssecretaris over Van Huffelen eindigde met zeven moties, waarvan drie uit naam PvD en BIJ1. Van Raan en Simons verzoeken de Nederlandse regering ook om ‘vanaf 2023 jaarlijks een meerdaagse conferentie te organiseren waarin het delen van verhalen en expertise over het Nederlandse koloniale verleden en slavernijverleden en de doorwerking daarvan, centraal staat’. Dat zou moeten gebeuren ‘in samenwerking met wetenschappers, maatschappelijke en grassroots-organisaties en overheden uit de voormalige Nederlandse koloniën’. Dit ‘ter verdieping van de kennis die ten grondslag ligt aan Nederlands beleid en ter bevordering van koninkrijksbrede gelijkwaardigheid’.

Van Raan vraagt in een eigen motie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) ‘in 2022 een aan Europees Nederland gelijkwaardig sociaal minimum vast te stellen op basis van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud’. Van Raan bleek niet overtuigd na de uitleg van staatssecretaris Van Huffelen dat er een sociaal ijkpunt is bepaald voor 2025, maar dat het proces wordt versneld door het wettelijk minimumloon vanaf 2023 jaarlijks te verhogen.

Jorien Wuite, Kamerlid namens coalitiepartij D66 met 26 zetels in de Tweede Kamer, roept de regering in Den Haag op om ‘in 2023 een Koninkrijksconferentie te organiseren’ over onderwerpen, zoals: het Statuut, het Unierecht in relatie tot het Koninkrijk, mensenrechten, klimaatverandering, economische versterking en regionale/internationale samenwerking. Wuite constateert dat een visie voor de langere termijn ontbreekt over de toekomst van het Koninkrijk en het Statuut. ,,Naast het Interparlementair Koninkrijksoverleg en het vierlandenoverleg, is het wenselijk om periodiek bij elkaar te komen om een langetermijnvisie voor het Koninkrijk te formuleren.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).