Al het nieuws

BBT sluit bouw nieuwe pier bij vliegveld en in het noorden uit

Van onze correspondent
Kralendijk - Dankzij een investering van tien miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan Bonaire Brandstof Terminals (BBT) het aandeel energie dat duurzaam wordt opgewekt verhogen van 25 naar 75 procent.

bonbbtHiervoor zal geen nieuwe pier worden gebouwd, niet bij het vliegveld en ook niet in het noorden van het eiland. Dit maakte de staatsdeelneming gisteren bekend.
Volgens BBT ligt er een concreet plan voor de verduurzaming van de energievoorziening klaar, waar samen met partners ContourGlobal (elektriciteitsproducent) en Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) invulling aan wordt gegeven. Hierdoor zal de vraag naar fossiele brandstoffen op Bonaire naar verwachting afnemen. Of dit hetzelfde plan is dat door WEB in 2020 naar EZK is gestuurd en waarin wordt uitgegaan van tachtig procent duurzame energie is onduidelijk. BBT gaat het huidige plan in ieder geval mede financieren én hier op de kapitaalmarkten extra geld voor aantrekken. ,,Met uitvoering van het plan kan het aandeel duurzame energievoorziening flink stijgen, van ongeveer 25 procent nu naar 75 procent over een paar jaar. Daarmee daalt niet alleen het aandeel fossiele brandstof, maar wordt ook de energie goedkoper voor de Bonairianen”, aldus BBT in haar persbericht.

Klimaatneutrale energievoorziening
De partners zeggen de komende jaren te gaan investeren in wind- en zonne-energie, in combinatie met energieopslag, om te komen tot een klimaatneutrale energievoorziening op Bonaire. ,,Daarvoor moet veel gebeuren, want de vraag naar elektriciteit blijft de komende jaren sterk groeien. Dit maakt een betrouwbare en ook betaalbare energievoorziening op Bonaire extra urgent. Zeker nu de stijgende energieprijzen steeds meer mensen op Bonaire hard in hun portemonnee treffen”, aldus BBT in het persbericht.
In 2021 richtte het ministerie van EZK staatsdeelneming BBT op ‘om een veilige brandstofopslag op Bonaire te organiseren en de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen te garanderen’. Hier was op het eiland en in de Tweede Kamer het nodige verzet tegen omdat men vond dat een miljoeneninvestering in opslag van fossiele brandstoffen niet van deze tijd is en waarschijnlijk betekent dat verduurzaming er voorlopig niet inzit. De investering in een brandstofopslag moet immers worden terugverdiend was de redenering. Dit werd in eerste instantie ook vanuit Den Haag bevestigd maar nu lijkt de druk toch voor een ommekeer in het beleid te hebben gezorgd. Mogelijk dat de uitzending ‘Bedreigd: Nederlands koraal’ van het onderzoeksprogramma Zembla, dat morgenavond uitgebreid op de zaak ingaat, de aanleiding is geweest om het nieuwe beleid gisteren bekend te maken.
Volgens BBT is het juist een belangrijke opdracht om de energievoorziening op Bonaire te verduurzamen. Met haar investering zegt ze te willen bijdragen aan een betrouwbare, duurzame en goedkopere energievoorziening. ,,Duurzame oplossingen hebben daarbij topprioriteit”, stelt Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, projectdirecteur van BBT op Bonaire. ,,Dat we nu kunnen investeren is in meerdere opzichten goed nieuws. Een duurzamer Bonaire is daarmee een flinke stap dichterbij. Bovendien zullen de energiekosten voor de consument dalen, omdat voor duurzaam opgewekte energie geen fossiele brandstof nodig is en de technieken tegenwoordig een stuk goedkoper zijn.”
Voor met name vlieg- en vrachtverkeer zal fossiele brandstof volgens De Lannoy nodig blijven op Bonaire. Trans-Atlantische vluchten kunnen voorlopig niet met elektrische vliegtuigen worden uitgevoerd. Er is daarom volgens hem een veilige opslagvoorziening nodig op het eiland. De huidige voorzieningen zijn of gesloten of voldoen niet aan moderne veiligheidsnormen. BBT zegt een moderne brandstofopslag te gaan bouwen nabij het vliegveld en hiervoor geen nieuwe pier te bouwen. Ook over deze nieuwe pier is flinke commotie ontstaan toen bekend werd dat hier over werd nagedacht. BBT sluit ook de bouw van een nieuwe pier in het noorden uit, een suggestie die juist de afgelopen weken door verschillende partijen werd gewekt. De Lannoy: ,,Omdat door investeringen in duurzame energie de vraag naar fossiele brandstof juist afneemt, is het alleen zinvol om te investeren in een brandstofopslag voor (vlieg)transport. Daarom doen we dit op Bonaire nabij het vliegveld volgens de modernste veiligheidseisen. Dat betekent bovendien dat het bouwen van een nieuwe pier bij Karpata niet aan de orde is, laat staan in of nabij het Koning Willem-Alexander Natuurreservaat. Los van het feit dat dit economisch gezien geen logische investering is, wil BBT onder geen beding schade aan mens, milieu en natuur aanrichten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.