Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het duurde even en het ging niet zonder slag of stoot maar de Bonairiaanse Huisartsen Vereniging (BHV) en het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK), zijn tot een akkoord gekomen.


In een strategiesessie gehouden op 28 en 29 november 2015 te Curaçao zijn beide partijen overeengekomen dat het ZVK de BHV erkent als enige gesprekspartner in alles wat te maken heeft met de organisatie en invulling van de eerstelijnszorg op Bonaire. Beide instanties voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het leveren en garanderen van adequate eerstelijnszorg op Bonaire. Vanaf 1 april 2016 kunnen patiënten ingeschreven bij het ZVK op twee data, namelijk 1 april en 1 oktober, van huisarts veranderen. De inschrijving op naam betekent dat zowel het abonnementstarief als de verrichtingen slechts kunnen worden gedeclareerd door de huisarts alwaar de patiënt is geregistreerd. Dat betekent dat wanneer een patiënt naar een andere dan diens eigen huisarts gaat binnen de afgesproken periode van een halfjaar de facturen voor diens verrichtingen niet zullen worden voldaan, behoudens die gevallen waarin een commissie van de BHV heeft besloten hier om moverende redenen een uitzondering op te maken. Met ingang van 16 december 2015 zal een maandelijks overleg plaatsvinden tussen het bestuur van het BHV en ZVK, daarnaast zal er iedere drie maanden een overleg plaatsvinden tussen de volledige BHV en het ZVK. Beide partijen zullen op korte termijn een aantal onderwerpen bespreken, zoals de hoogte van de actuele tarieven, de contractvormen, de coderingen, het onderzoek naar normpraktijkgrootte, het vestigingsbeleid, de invoering Zorggroep en het nieuwe HIS en de samenwerking met de tweede lijn. Ten slotte kwam men overeen dat de huisarts op Bonaire een belangrijke rol als poortwachter en regisseur van de zorg vervult. Over de verdere invulling en mogelijke consequenties van dit laatste punt moeten het ZVK en de BHV ook nog verder overleggen. Het ZVK zal daarin een voortrekkersrol vervullen. De sessies weden geleid door dr. Ashley Duits. Het Zorgverzekeringskantoor laat weten dat beide partijen hem zeer erkentelijk zijn voor zijn bijdrage aan het welslagen van de sessies.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.