Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Voormalige studenten die nog niet aan hun studieschuldverplichtingen bij Fundashon Finansiamentu di Estudio di Bonaire (FINEB) hebben voldaan, krijgen vanaf 1 november te maken met een deurwaarder die deze schuld zal komen innen. Zo laat Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) weten.
Debiteuren met een openstaande studieschuld hebben nog tot 1 november de tijd om met de afdeling Studiefinanciering van de RCN een terugbetalingsregeling overeen te komen. Er zijn volgens de Rijksdienst in de afgelopen tijd diverse mogelijkheden geboden om de terugbetaling te vergemakkelijken. Hieronder viel een gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld en de mogelijkheid om een betalingsregeling te sluiten, op basis van een draagkrachtmeting. Wie nu op 1 november nog altijd geen actie heeft ondernomen om tot terugbetaling over te gaan, zal dus worden benaderd door een deurwaarder voor de inning van de achterstallige betalingsverplichting, aldus de dienst.
De afdeling RCN-Studiefinanciering verstrekt studiefinanciering en opstarttoelages aan studenten uit Caribisch Nederland die mbo of hoger onderwijs volgen. Een andere taak van deze afdeling is de inning van de voormalige FINEB-leningen. De opbrengst (minus de uitvoeringskosten) van de inning van de FINEB-leningen, gaat, inclusief de renteopbrengsten, naar het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en komt ten goede aan het onderwijs op Bonaire. RCN-Studiefinanciering heeft inmiddels een bedrag van 399.931,00 dollar overgedragen aan het OLB. Ondanks dit forse bedrag is gebleken dat er debiteuren zijn die nog altijd niet aan de betalingsverplichting voldoen. RCN-Studiefinanciering heeft besloten de inning van die schulden uit te besteden aan een deurwaarder. De incassokosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de debiteuren. Daarnaast wordt over het openstaande bedrag een wettelijke rente berekend. RCN-Studiefinanciering koos voor samenwerking met gerechtsdeurwaarderskantoor Halcyon Bonaire B.V. Op 27 juli 2015 tekenden de heer R.A. Oleana, diensthoofd OCW namens RCN-Studiefinanciering en T.B. Silberie, gerechtsdeurwaarder van Halcyon Bonaire B.V., een overeenkomst om de betalingsachterstanden van FINEB-schulden te innen. Dit gerechtsdeurwaarderskantoor zal ook betalingsachterstanden van debiteuren gaan innen die ten onrechte studiefinanciering of een opstarttoelage ontvingen. Debiteuren die nog tot een betalingsregeling willen komen, kunnen tot uiterlijk 1 november 2015 contact opnemen met RCN-Studiefinanciering via telefoonnummer (+599) 717-8509 of e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Uiteraard kan men ook het kantoor van RCN-Studiefinanciering zelf bezoeken op de eerste verdieping van de Bonaire Mall aan de Kaya Grandi 24. Het kantoor is geopend van maandag tot en met donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur en ‘s ochtends alleen volgens afspraak. Meer informatie is beschikbaar op https://www.rijksdienstcn.com/fineb en op Facebook.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.