Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag/Kralendijk - Bonairianen zijn minder ontevreden over het functioneren van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) dan over dat van hun eigen bestuur.
Dat blijkt uit de bevolkingsenquête die Curconsult in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau onder 401 inwoners heeft uitgevoerd. De enquête maakte deel uit van de deze week gepresenteerde uitkomsten van de evaluatie door de commissie Spies.
De bevolking kent de Rijksdienst een 5,4 toe. Het eigen eilandbestuur blijft steken op een 5,2. De nationale overheid in Den Haag komt er evenwel nog slechter vanaf met een 4,7. 41 Procent van de Bonairianen vindt dat de algemene situatie sinds 2010 is verslechterd, 33 procent heeft het gevoel dat die hetzelfde is gebleven en een kwart ervaart juist verbetering. Een meerderheid van 59 procent is van mening dat de gezondheidszorg erop vooruit is gegaan, 15 procent vindt juist van niet. 54 Procent signaleert beter onderwijs, 17 procent ervaart het tegenovergestelde. De tevredenheid met de zorg en het onderwijs is overigens de afgelopen twee jaar wel afgenomen. De veiligheidssituatie is volgens de meerderheid van bevolking verslechterd (52 procent slechter, 20 procent beter, 28 procent gelijk gebleven). Over de ontwikkeling van de koopkracht is de Bonairianen het duidelijkst: 72 procent slechter, 9 procent beter, 19 procent gelijk gebleven.
Op Sint Eustatius krijgt het lokale bestuur met een 4,9 eveneens een lagere waardering dan de Rijksdienst Caribisch Nederland (5,2). Den Haag blijft steken bij een 4,5. De inwoners van Saba zijn aanmerkelijk positiever over het functioneren van alle overheden: RCN krijgt een 6,5, het eigen bestuur een 6,3 en Den Haag een 5,9.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.