Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) spelen naar eigen zeggen geen rol bij het vertrek van de Saint James School of Medicine op Bonaire. Het was de school haar eigen keuze. Zo laat RCN weten.
In de lokale pers stond afgelopen week dat de Medical School Bonaire verlaat omdat de Nederlandse wet- en regelgeving haar aanwezigheid op Bonaire bemoeilijkt. De RCN-units IND en OCW zouden hierin een rol spelen. Beide diensten willen nu graag de naar hun inziens juiste feiten op een rijtje zetten. Ten eerste zijn de toelatingseisen voor Amerikanen gelijkgesteld aan die van de Nederlanders. In tegenstelling tot wat er in de media is gesteld, zijn de regels voor toelating voor de meerderheid van de studenten van de Medical School juist versoepeld. Zo laten de diensten weten. 

De Amerikaanse studenten hoeven bijvoorbeeld niet meer jaarlijks een vergunning onder de beperking studie aan te vragen, maar eenmalig een verklaring van rechtswege die afgegeven wordt voor onbepaalde tijd. De kosten voor een aanvraag verklaring van rechtswege was tot 1 oktober gratis. Vanaf die datum kost een verklaring van rechtswege 145 Amerikaanse dollar. Dit ten opzichte van 372 Amerikaanse dollar voor een aanvraag onder de beperking studie, die jaarlijks verlengd moet worden voor 140 Amerikaanse dollar, zo stelt de IND. Ook voor de Amerikaanse familieleden die de Amerikaanse studenten willen bezoeken, zijn de toelatingseisen versoepeld. Amerikaanse staatsburgers kunnen net als Nederlandse staatsburgers maximaal zes maanden aaneengesloten binnen een tijdvak van één jaar in Caribisch Nederland verblijven zonder vergunning (de zogeheten vrije termijn). Als zij willen werken, of beslissen langer dan zes maanden te blijven, dan zullen zij evenals Nederlandse staatsburgers toelating moeten aanvragen door middel van een Verklaring van Rechtswege. Zij zijn vrijgesteld van het aanvragen van een werkvergunning.
Ook OCW heeft de school niet de wacht aangezegd. Al had de medische school nog geen positief oordeel voor accreditatie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is niet degene die de deuren sluit van de medische school op Bonaire. De medische school heeft volgens het RCN-bericht van de Amerikaanse Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) vanaf 2010 drie jaar de tijd gekregen om te voldoen aan de kwaliteitseisen van Nederland voor erkenning. De school is er tot op heden niet in geslaagd een positief accreditatieoordeel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) te verkrijgen, meldt OCW. Dat betekent dat de opleiding weliswaar niet door Nederland erkend kan worden, maar het wil niet zeggen dat de opleiding niet op Bonaire mag blijven. Hier gaat het ministerie van OCW niet over, zo stelt de rijksdienst. De Nederlandse overheid is zich bewust van het economische belang van de medische scholen voor de Caribisch Nederlandse eilanden. Dat de medische school het eiland verlaat, is volgens de rijksoverheid dan ook een keuze van de school. Minister Jet Bussemakers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beweerde in 2013 in een reactie op Kamervragen van Roelof Van Laar en Mohammed Mohandis (PvdA) hetzelfde.
De Saint James School of Medicine op Bonaire zou er zelf voor hebben gekozen te stoppen met de procedure om aan de voorwaarden voor Nederlandse erkenning te voldoen en ook om vanaf januari 2015 haar deuren te sluiten. Zonder de Nederlandse erkenning kon de school niet geregistreerd blijven in de International Medical Education Directory (IMED). En de ECFMG gaf de medische school tot 1 oktober 2013 de tijd om de zaken op orde te krijgen. Door de aanvraag voor de verplichte verzwaarde toets en een onderzoek door de onderwijsinspectie in te trekken, stopte de school de accreditatieprocedure. ,,De sluiting van de Saint James School of Medicine per 1 januari zou overigens geen gevolgen hebben voor de Saba University of Medicine, stelde Bussemaker destijds. ,,De Saba University of Medicine heeft de procedure met positief gevolg doorlopen en is erkend rechtspersoon voor hoger onderwijs. Dit betekent dat zij op de lijst van ECFMG blijft staan”, zo meldde Caribisch Netwerk in 2013.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.