Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk- Na 3 jaar intensief bezig geweest te zijn met de organisatie en leiding van de Consumentenbond Bonaire (Unkobon) hebben twee oprichters, het echtpaar Celia Fernandes Pedra en Hans Evers besloten om hun functie neer te leggen als respectievelijk voorzitter en directeur.


De eerste stap van wat uiteindelijk resulteerde in de oprichting van Unkobon werd gezet in februari 2012 in Den Haag na een oriënterend gesprek met de directeur van de Consumentenbond Nederland. Daarna volgde nog veel voorbereiding maar op vrijdag 2 november 2012 was het dan zover. 

De notaris bekrachtigde de statuten van Unkobon, de eerste onafhankelijke bond voor consumenten op Bonaire.Een voorlopige Bondsraad, Raad van Toezicht (waarvan de voorzitter ook de woordvoerder van de bond was) en de directeur werden aangesteld. Het kantoor werd voorlopig ondergebracht op het adres van de voorzitter en directeur, zodat ze meteen konden beginnen.
Met weinig middelen maar met veel inzet ging het echtpaar van start om bijgestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers de belangen van de consument op Bonaire op een professionele en duurzame wijze te behartigen.
In drie jaar tijd is er dan ook veel baanbrekend werk gedaan en zijn er goede resultaten behaald. Zo heeft Unkobon zich gedurende de afgelopen jaren hard gemaakt voor kwesties aangaande de erfpacht, met succes geprotesteerd tegen prijsverhogingen van WEB, Bon Kompra voor elkaar gekregen, en bemiddeld tussen consument en rijksorganisaties als de Belastingdienst, om enkele prestaties te noemen.
De focus lag vooral op de rechten van de kleine consument en de mentaliteitsomslag die daarbij noodzakelijk was. Het ledenaantal groeide gestaag tot ongeveer 400. Nu kan de bond zowel intern als extern verder uitgroeien en wordt het tijd dat de Bondsraad, zoals ook in de statuten staat, een echte democratisch gekozen vertegenwoordiging van de leden uit de diverse wijken wordt. Op die wijze kan het werk op een goede manier worden voortgezet, zo laat de voormalig directeur weten. En er is nog veel werk te doen, maar het fundament is gelegd.
Zowel de voormalig voorzitter als de directeur wil de leden, medewerkers en relaties van Unkobon heel hartelijk danken voor het gegeven vertrouwen en de samenwerking.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.