Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet dinsdag in een brief aan gezaghebber Edison Rijna weten dat hij het advies van de Kiesraad volgt.

Daarmee wijst hij de in de motie van de Eilandsraad gestelde wensen met betrekking tot de afschaffing van onderhandse volmachtverlening en een wijziging van het stembiljet voor Bonaire af. De brief is heel kort samengevat: ‘Nee, daar gaan we niet aan beginnen’.De motie van de Eilandsraad omvatte onder andere het verzoek aan de Kiesraad om onderzoek te doen naar vermoedelijke ronselpraktijken bij de onderhandse volmachtverlening tijdens de afgelopen Eilandsraadsverkiezingen op 18 maart 2015, het verzoek om wettelijk te regelen dat op Bonaire slechts schriftelijk aangevraagde volmachten zijn toegestaan. Onder de voorwaarde dat de persoon buiten het eiland verblijft of om medische of mentale gesteldheid met overlegging van een doktersverklaring niet in staat is om zelf te stemmen, de vraag om foto’s van lijsttrekkers op het stembiljet toe te staan en partijen in kleur te mogen aangeven alsmede het geven van instructies in het Nederlands en Papiaments mogelijk te maken en ten slotte het verzoek om deze wijzigingen vervolgens voor de Eilandsraadsverkiezingen van 2019 te realiseren. Zoals gezegd is Plasterks antwoord dus nee, doen we niet. Met uitzondering van het wijzigen van het stembiljet want daar is in verband met stemmen voor het Europees parlement in 2014 al een nieuw aangepast stembiljet gebruikt, dat goed is bevallen.
Met betrekking tot een onderzoek naar ronselpraktijken verwijzen de Kiesraad en de minister de Eilandsraad naar het justitiële apparaat. Bij hun overwegingen hebben ze ook meegenomen dat er nooit aangifte is gedaan.
Met betrekking tot het toestaan van louter schriftelijke volmachten vinden de beide partijen het percentage niet zorgwekkend afwijkend en beroept de minister zich in feite indirect op het gelijkheidsbeginsel. Zo staat in de brief geschreven ‘dat het uitgangspunt is dat de kiesprocessen voor Europees Nederland en Caribisch Nederland identiek moeten zijn’, en samengevat dat een kiezer in het ene deel niet meer of minder rechten zou mogen hebben dan de andere in het andere deel van Nederland. Met andere woorden: voor beide Nederlanden zouden dus dezelfde rechten moeten gelden. Bijzonder dat het gelijkheidsbeginsel voor het kiesrecht wel geldt en voor andere rechten, sociaaleconomische bijvoorbeeld, niet. Daarnaast ziet Plasterk de vereiste dokterverklaring als een onnodig extra belemmering om te kunnen stemmen voor bijvoorbeeld langdurig zieken en personen die slecht ter been zijn. Over het laatste verzoek of de tijdspanne waarin bijvoorbeeld het gewijzigde stembiljet zou kunnen worden gerealiseerd, wordt met geen woord gerept.
Helaas waren Robby Beukenboom en James Kroon niet bereikbaar voor commentaar. Fractieleider Elvis Tjin Asjoe laat weten dat minister Plasterk er geen rekening mee houdt dat Bonaire een totaal andere cultuur heeft en ten tweede een veel hogere graad van armoede kent en mensen daardoor sneller in de verleiding zullen komen hun stem te verkopen.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.