Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Scholengemeenschap Bonaire (SGB) hield in het kader van curriculumontwikkeling en vernieuwing afgelopen week een voorbereidingsweek waar drie onderwijskundigen en vijf schrijvers aan meewerkten.

Tijdens deze week kregen zowel de docenten op de verschillende units van de SGB als de groep die de ontwikkeling van het curriculum zal gaan ondersteunen de gelegenheid om met elkaar kennis te maken, te horen wat er zoal speelt en welke zaken prioriteit moeten krijgen binnen het vernieuwde onderwijsprogramma. Het is een van de grootste projecten binnen het verbetertraject en sluit als zodanig aan op het onderwijsprogrammapunt van de inspectie die een verbetering van het onderwijsprogramma ofwel het curriculum wilde zien.Dit bottom-up traject zal met ingang van het nieuwe schooljaar daadwerkelijk van start gaan. Tijdens de afgelopen week werden daartoe de eerste stappen gezet. De docenten zijn de ontwikkelaars van het curriculum en zullen met ondersteuning van vakspecialisten, onderwijskundigen en de schrijvers op basis van formats de curricula van de school, de afzonderlijke units en vakken vormgeven. Op die manier kunnen ook de zogeheten doorlopende leerlijnen zowel horizontaal (schoolbreed) als verticaal (van bijvoorbeeld vmbo klas 1 tot vwo 6) worden gewaarborgd. De onderwijskundigen begeleiden het proces inhoudelijk, de vakspecialisten brengen de nieuwste ontwikkelingen in hun vak mee en ondersteunen de docenten met hun vakgerichte expertise en de schrijvers zetten het allemaal op papier. De kaders voor het curriculum worden door Nederland bepaald en de eindtermen zijn daarbij leidend. Maar binnen dat kader is er ruimte voor de Bonairiaanse context en de waarden en zaken die de school samen met alle stakeholders belangrijk vindt. En dus spreekt de school met verschillende groepen in de samenleving, onder wie de ouders van de leerlingen.
De SGB streeft ernaar om in schooljaar 2015-2016 de informatieavonden vanuit de directie naast Playa en Rincon ook in andere (Bonairiaanse) wijken te organiseren. Voor meer informatie kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of zich wenden tot de website of de Facebookpagina van de SGB.
www.sgbonaire.com


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.