Al het nieuws

Kralendijk - Op de BES-eilanden zijn in mei verdachten gehoord in het kader van het niet-melden van ongebruikelijke transacties.
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fiod) en de politie horen deze week ook in Nederland medewerkers van een betaalinstelling vanwege het vermoedelijke niet-melden van duizenden ongebruikelijke transacties en het niet doen van cliëntenonderzoek in bijna 20 dossiers.
In Nederland gaat het onder andere om een notaris uit de Duin- en Bollenstreek, medewerkers van een groot trustkantoor uit de omgeving van Amsterdam, een botenhandelaar uit de omgeving van Rotterdam en een vennoot van een accountantskantoor uit het Salland. Bij het trustkantoor betreft het zelfs een complexe geldtransactie tussen partijen uit hogerisicolanden.
De onderzoeken naar de betaalinstelling en het trustkantoor zijn gestart naar aanleiding van aangiften door De Nederlandsche Bank (DNB).
Alle verhoren maken deel uit van het ‘Niet-Meldersproject’. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de Fiod, de landelijke eenheid van de nationale politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, DNB en het Openbaar Ministerie (OM). Het project heeft als doel de naleving van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) te verbeteren.
Ieder halfjaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft inmiddels ook geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. In de jaarcijfers van de FIU is te lezen dat bijvoorbeeld het aantal meldingen vanuit de trustsector nu al is gestegen van 38 in 2012 tot 201 in 2014. Het OM schat bovendien in dat dit cijfer ten gevolge van voortgaande acties, voorlichting en toezicht mogelijk nog verder zal stijgen.
Het project werd dit jaar uitgebreid naar de BES-eilanden. En ook daar zijn vorige maand dus verdachten gehoord voor het niet-melden van ongebruikelijke transacties.
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.
Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Deze zogenoemde poortwachters zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de WWFT nakomen. De FIU beoordeelt vervolgens of de ongebruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst. Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden of wanneer zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Doelstelling van de witwasbestrijding is de bescherming van de financieel-economische markt.
Op 17 juni is er in Nederland een themazitting in de rechtbank van Den Haag over het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Ditmaal zullen twee strafzaken dienen.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.