Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In een open brief aan staatssecretaris Dekker stelt het bestuur van Scholengemeenschap Bonaire (SGB) de relatie met de staatssecretaris en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap( OCW) te willen de-escaleren.

bonsgb

Het bestuur vraagt Dekker in het belang van de jongeren van Bonaire om een open en respectvolle communicatie. Om dat te bereiken verzoekt het bestuur de staatssecretaris mee te gaan in een vijftal stappen die de organisatie wil zetten om de relatie te verbeteren.
Ten eerste stellen de leden voor een onafhankelijke Seniorenraad uit de eigen gemeenschap in te stellen die moet gaan bemiddelen tussen de staatssecretaris van Onderwijs en het bestuur en directie van de school. Deze raad zal bestaan uit gerenommeerde bestuurders die het vertrouwen genieten van beide zijden. Onder regie en supervisie van deze Seniorenraad wil het bestuur vervolgens een ontwikkelingsproces inzetten dat per 1 augustus 2015 moet resulteren in een raad-van-toezichtmodel overeenkomstig de Codes Goed Bestuur Onderwijs MBO en VO. Daarnaast zal het bestuur onder begeleiding en supervisie van dezelfde raad werken aan de financiële bestuurlijke controle en financiële overzichten opdat op 1 augustus 2015 aan de eisen en de wet- en regelgeving van Inspectie Rekenschap van OCW is voldaan. Om volledig te beantwoorden aan de codes van goed bestuur zal het SGB bestuur tevens algemene voorwaarden creëren. Deze voorwaarden houden onder meer in dat de school de noodzakelijke organisatorische wijzigingen uit zal voeren, de bestuurlijke controle zal verscherpen en haar sturingsfilosofie nader zal expliciteren. Ten slotte zal het bestuur, om voortvarendheid in de verbeterprocessen te garanderen, de interim-directeur voorzien van professionele ondersteuning. Deze ondersteuning moet niet alleen het vertrouwen genieten van het bestuur en genoemde directeur maar ook begrip hebben voor en kennis van zaken hebben van veranderprocessen in onderwijsinstellingen op de Caribische eilanden, de Bonairiaanse taal, cultuur en context.
Het bestuur hoopt met deze tegemoetkoming op een positieve reactie van de staatssecretaris. In een voor morgen belegde persconferentie zal de school haar standpunten verder toelichten.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.