Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Als de burgers van Bonaire dezelfde sociale rechten krijgen als burgers in Nederland hoeven zij volgens Michiel Bijkerk geen extra premie te gaan betalen.

Verhoging van premies is een veel gehoord argument in discussies over zaken als bijvoorbeeld kinderbijslag, onderstand en de AOV. Maar volgens Bijkerk komen deze extra kosten voor gelijke sociale rechten 100 procent uit de algemene middelen. De AOW in Nederland wordt 40 procent gesubsidieerd uit de algemene middelen. ,,Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de AOV op de BES-eilanden voor 100 procent gedekt is door de AOV-premies geheven op BES.” Volgens de advocaat wordt die stelling door de Staat der Nederlanden in de gelijktrekking AOV-procedure namelijk niet weersproken.
Indien de aan Nederland gelijk getrokken AOV in Bonaire met 50 procent subsidie uit de algemene middelen wordt gefinancierd, dan zou de BES de Staat maar 10 procent meer (uit de algemene middelen) kosten dan in Nederland. ,,Een verwaarloosbaar percentage”, zo redeneert Bijkerk. De extra kosten voor gelijktrekking van alle sociale rechten bedragen minder dan 1/1000ste deel van de Nederlandse begroting, stelt hij. Voor huursubsidie wordt in Nederland geen premie betaald, voor de bijstand ook niet. Ook de kinderbijslag komt, volgens hem voor 100 procent uit de algemene middelen.
Dus vindt hij het heel redelijk dat Nederland begint met deze vier sociale voorzieningen; kinderbijslag, AOV, huursubsidie en onderstand. Aangezien Bonaire sinds 10-10-‘10 integraal deel van Nederland is, kan en mag er in één land geen discriminatie bestaan tussen burgers waar het gaat om basisrechten. Dat is geen populisme, maar dat zijn de feiten. Volgens Bijkerk zou gelijktrekking van de AOV Nederland ongeveer 26 miljoen dollar extra per jaar kosten. Kinderbijslag komt volgens zijn berekening op ongeveer 6 miljoen dollar per jaar. Al met al is dat volgens de PHU ruw berekend ongeveer 1/1000ste deel op de begroting van Nederland. ‘Nederland is geen Sinterklaas!’ is naar de mening van Bijkerk dan ook populistisch. Want dan is de kinderbijslag in Nederland bijvoorbeeld ook ‘Sinterklaas’, en hebben de BES-eilanden recht op dezelfde Sinterklaas. En als Nederland de Sinterklaas afschaft, dan moet zij die op de BES ook afschaffen. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen”, stelt hij.
Het is voor hem dan ook onbegrijpelijk dat de kinderbijslag die Bonaire dan toch gaat krijgen in 2016, minder dan de helft is dan die in Nederland wordt uitgekeerd. ,,Zijn Bonairiaanse kinderen minder dan de helft waard?”, zo vraagt hij zich af. Het dekkingsplaatje is volgens hem eenvoudig. Als een overheid een financiële verplichting aanvaardt (in dit geval een sociale verplichting), dan moeten de consequenties daarvan in de begroting worden opgenomen. Hoe het een en ander verder praktisch uitgewerkt kan worden en volgens welk time-frame zijn belangrijke vragen, maar de eerste vraag is een principiële. ,,Zodra hierop antwoord is, kunnen we in goed overleg kijken op welke wijze het verwerkt kan worden”, zo schrijft Michiel Bijkerk.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.