Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Op Bonaire wordt steeds meer afvalwater gezuiverd. De zuiveringsinstallaties zijn ontworpen om menselijke afvalstoffen te zuiveren. Allerlei andere stoffen en producten horen niet thuis in het afvalwater. Om dit (nogmaals) duidelijk te maken voert het projectteam van het rioleringsproject tot half maart de campagne ‘Let op wat u doorspoelt’.
De campagne richt zich op alle inwoners en bezoekers van Bonaire. Het maakt niet uit of het afvalwater in een beerput, een septic tank of in het riool terechtkomt. Uiteindelijk gaat het meeste afvalwater naar de zuiveringsinstallaties. Deze installaties kunnen alleen naar behoren werken als in het afvalwater geen stoffen zitten die er niet in thuis horen. Stoffen als chemicaliën, medicijnen, oliën, vetten, lijm- en verfresten, verband, textiel en kunststoffen verstoren het zuiveringsproces of veroorzaken verstoppingen.
Behalve commercials op radio en televisie zorgt het projectteam voor advertenties in dagbladen en op sociale media. Daarnaast zal het team Engelstalige bordjes ophangen in publieke toiletten en toiletten van hotels om ook toeristen te informeren. Actieteams op straat zullen flyers uitdelen. De acties maken deel uit van de campagne over het rioleringsproject dat al enkele jaren aan de gang is. In het kader daarvan is al eerder, eind 2013, een folder ‘Let op wat u doorspoelt’ huis aan huis verspreid. Deze folder is nog steeds verkrijgbaar bij het WEB en het kantoor van het projectteam.
Vloeistoffen als motorolie en frituurvet kunt u inleveren op het milieuplein van Selibon aan de Kaya Industria. Oude medicijnen zijn welkom bij de botika’s. Voor de andere stoffen die u niet mag doorspoelen is er geen andere oplossing dan de groene afvalbak. In de toekomst wil de overheid in samenwerking met Selibon gevaarlijk afval apart gaan inzamelen.
Afvalwater is schadelijk voor onze gezondheid, de gezondheid van onze koraalriffen en de gezondheid van onze economie. Daarom behandelen we ons afvalwater in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De aanleg van het rioleringsstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor meer informatie zie: www.kloaka-bonaire.com


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.