BES

Van onze correspondent
Kralendijk - Er is 15 miljoen euro toegekend aan twee regiodeals voor Saba en Sint Eustatius. Voor Statia gaat het om een bijdrage van 10 miljoen euro en voor Saba is 5 miljoen euro gereserveerd.

beskapitaalStatia gaat het geld gebruiken voor het versterken van het cultureel, historisch en natuurlijk erfgoed, eilandmarketing en herdenking van het slavernijverleden. Daarnaast gaat het eiland zich met de regiodeal inzetten voor meer baankansen in de gezondheidszorg en meer fysieke, toegankelijke zorglocaties. Saba gaat de duurzame economische groei bevorderen en onderwijs- en ontwikkelmogelijkheden versterken gekoppeld aan sport en gezondheid. De middelen maken deel uit van 386,4 miljoen euro extra van het Rijk wat beschikbaar is gesteld aan 22 regio's via de zogenaamde Region Deals. Elke regio kan het geld gebruiken om de leef-, woon- en werkomstandigheden van inwoners en ondernemers te verbeteren. Bonaire vist achter het net, maar onduidelijk is of de overheid niet heeft ingeschreven of dat de ingediende regiodeals niet in aanmerking kwamen.
De regiodeal focust op natuurlijk en cultureel erfgoed en gezondheid. Gedeputeerde Reuben Merkman van Statia noemt de geldinjectie een erkenning van het belang van de cultuur en gemeenschap van het eiland. De deal zal naar verwachting potentiële externe financiers stimuleren om deel te nemen aan de sociaal-economische ontwikkeling van het eiland op de lange termijn. Dit zal op zijn beurt het eiland een boost geven. ,,Het aantal bezoekers zal stijgen als gevolg van de ontwikkeling, restauratie en promotie van historisch en natuurlijk erfgoed, waaronder het Madam Theatre, de Botanische Tuinen en andere belangrijke locaties op het eiland, als onderdeel van de herdenking van het slavernijverleden”, aldus Merkman.
Er worden concrete inspanningen geleverd om historische voorwerpen die verband houden met de trans-Atlantische slavernij te catalogiseren, te conserveren en te restaureren. Denk hierbij aan de mogelijke oprichting van een onderzoekscentrum, waar meerdere kennisinstellingen die zich richten op het slavernijverleden kunnen samenwerken en het bieden van extra ondersteuning voor een haalbaarheidsstudie en het plaatsen van een herdenkingsmonument. ,,Het succes van deze inspanningen zal leiden tot meer welvaart voor Statianen, aangezien het aanbieden van unieke culturele en natuurlijke ervaringen voor bezoekers de sleutel is tot de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van Statia. Er zijn eerdere, verspreide pogingen geweest om innovaties door te voeren, maar de verbindende kracht van de Regiodeal, waar veel partijen hun krachten bundelen, kan het juiste zetje geven.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.