BES

Van onze correspondent
Kralendijk - Stichting Climate Adaptation Services (CAS) kondigde gisteren de lancering aan van de Klimaateffectatlas Caribisch Nederland (CN). Volgens de stichting is het een cruciaal instrument om inzicht te krijgen in de gevolgen van de klimaatverandering voor de eilanden.

F15 BESOP Strijd tegen klimaatverandDe Klimaateffectatlas presenteert op een toegankelijke manier de beschikbare kennis over de gevolgen van klimaatverandering voor CN. ,,Deze atlas is van waarde voor een breed publiek, variërend van overheden tot gemeenschappen, en brengt de actuele kennis over klimaatverandering op een centrale plek bijeen, waardoor het een waardevolle bron wordt voor eenieder die zich bezighoudt met de impact van klimaatverandering op CN”, aldus CAS.

Overheden, bewoners en gemeenschappen kunnen de atlas gebruiken om de gevolgen van klimaatverandering in hun specifieke regio te begrijpen. Dit draagt volgens de stichting bij aan het ontwikkelen van effectieve plannen voor klimaatadaptatie. De totstandkoming van de atlas is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Rijk, stichting CAS en diverse kennisinstellingen en lokale organisaties. De financiële ondersteuning is verleend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Klimaateffectatlas CN is openbaar en gratis beschikbaar voor iedereen. Via de website kan de atlas worden geraadpleegd om inzicht verkrijgen in de klimaateffecten. In de komende jaren zal de atlas verder worden uitgebreid. De ambitie is om specifieke kaarten te ontwikkelen voor Sint Eustatius en Saba, en om de ervaringen van eilandbewoners in de atlas op te nemen. ,,Verken de atlas en neem deel aan het gesprek over klimaatrisico's. Samen kunnen we actief bijdragen aan het begrijpen en aanpakken van de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt voor CN.”
bes.climateimpactatlas.com


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.