BES

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Kralendijk - Met ingang van 1 juli 2019 is op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een wetswijziging in werking getreden.

2048x1152Aandelen aan toonder worden volledig afgeschaft. Deze wetswijziging is het gevolg van de aanbevelingen van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en van de Financial Action Task Force.
Advocaat Karel Frielink van BZSE Curaçao publiceerde er onlangs over op zijn blog curacao-law.com. Genoemde organisaties richten zich op de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. Zij hebben Nederland en Caribisch Nederland herhaaldelijk aanbevolen houders van aandelen aan toonder te identificeren of tot afschaffing van dit soort aandelen over te gaan.
,,Voor dit laatste is nu gekozen,” legt de auteur uit. De wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de BES-eilanden houdt in dat in de toekomst alleen nog maar aandelen op naam kunnen bestaan. ,,Alle naamloze vennootschappen moeten voor het einde van 2019 hun statuten hebben aangepast. Zodra een nv haar statuten wil wijzigen, moet de notaris erop toezien dat die in overeenstemming met de nieuwe wettelijke regeling wordt gebracht.”
Aandeelhouders moeten hun toonderaandelen bij de nv inleveren en worden dan als houder van aandelen op naam in het aandeelhoudersregister geregistreerd. ,,Doen zij dat niet,” legt Frielink uit, ,,dan worden hun rechten opgeschort, en zullen zij geen dividend ontvangen en geen stemrecht kunnen uitoefenen.”
Als de aandeelhouder zijn fysieke stukken niet uiterlijk op 31 december 2020 bij de nv inlevert, dan wordt de nv op grond van de wet de nieuwe eigenaar van die aandelen. Aandelen vervallen als zich niet binnen vijf jaar na de omzetting in een aandeel op naam een aandeelhouder meldt met een aandeelhoudersbewijs.
,,Een aandeelhouder die zich na het verval van zijn aandeel, maar uiterlijk voor 2 januari 2026 alsnog meldt bij de nv met een aandeelbewijs, ontvangt echter een vervangend aandeel op naam.”
Aruba heeft zijn wetgeving al op 1 februari 2012 aangepast, zodat daar sinds die datum geen nieuwe toonderaandelen meer kunnen worden uitgegeven, aldus Frielink. Houders van toen al bestaande toonderaandelen werden verplicht zich te registreren. ,,Curaçao en Sint Maarten hebben een wetswijziging in voorbereiding om toonderstukken af te schaffen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.