BES

Van onze correspondent
Den Haag - De kosten voor levensonderhoud zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) onaanvaardbaar hoog en het kabinet moet erop sturen die omlaag te krijgen.

bonaireIn een vervolg op het debat van 13 juni over de BES-eilanden kwam vrijwel de gehele Tweede Kamer gisteren met een motie die het kabinet verzoekt om aanpassingen te doen op het beleid om de lasten te laten dalen.
Zelfs de fracties die niet zo scheutig zijn met steun voor dergelijke moties, PVV en Forum voor Democratie, ondertekenden de motie die werd ingediend door Attje Kuiken (PvdA). PVV-woordvoerder Machiel de Graaf vroeg nog wel om de verzekering van Kuiken dat zij daarmee niet bedoelde dat er extra geld door Nederland naar de BES moet gaan.
,,Dat doen we niet per motie”, zei Kuiken. ,,Het gaat erom dat de kosten omlaag gaan. Als we eventueel extra geld willen, vragen we dat in andere moties.” Daarom wilde ook De Graaf de motie, ‘die eigenlijk al is aangenomen’, ondertekenen.
In de motie vraagt de Kamer het kabinet om van alle departementen de financiële inspanningen, subsidies, investeringen en tegemoetkomingen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de Kamer te rapporteren. Daarbij moeten de bestede bedragen worden genoemd en het effect op de kosten voor levensonderhoud. Daarnaast vraagt de Kamer het kabinet om aanpassingen te doen om de vaste lasten te laten dalen.
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kreeg in de vergadering tal van complimenten voor het vaststellen van het ijkpunt voor een sociaal minimum vorige week. Zij noemde het omlaag brengen van de lasten erg nodig. De motie is daarom erg sympathiek, maar toch moest ze hem ontraden. ,,Hij laat de motivatie van de Kamer zien om er blijvend aandacht aan te besteden. De kosten moeten omlaag om het leefbaar te maken voor uitkeringstrekkers en anderen. Maar ik kan niet voor andere departementen spreken en daarom moet ik hem ontraden. Maar ik voel en deel de motivatie.”
Andere moties werden aangehouden of ingetrokken. Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) wilde ondersteuning voor de bestrijding van sargassum op Bonaire en in een tweede motie dat Nederland wetenschappelijke expertise eenvoudiger beschikbaar stelt. Volgens staatssecretaris Raymond Knops gebeurt dat laatste al en is er over het eerste al overleg en is er afstemming nodig met Infrastructuur en Waterstaat. Özütok trok de tweede motie in en hield die over sargassum aan.
Ook D66-Kamerlid Antje Diertens hield een motie op aanraden van Knops aan. Zij vroeg om financiële steun voor natuurparkbeheerder Stinapa. Knops zei dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) hier al mee bezig is en er positief over denkt. Maar hij kan niet voor haar antwoorden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.