BES

Van onze correspondent
Den Haag/Oranjestad - Eerder dan verwacht heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader van de armoedebestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

F25 BON OP Extra verh kinderbijslagDe minimumlonen gaan in 2020 opnieuw omhoog en er komt een verhoging van de kinderbijslag met 17,50 dollar per maand, bovenop de al eerder aangekondigde 2,50 dollar per maand. De kinderbijslag wordt 82 dollar op Bonaire en 84 dollar op Sint Eustatius en Saba. Het wettelijk minimumloon gaat op Bonaire en Saba per 1 januari 2020 net als dit jaar opnieuw met 5 procent omhoog. Op Statia is dat 2 procent. Daardoor stijgen ook de uitkeringen.
Na een jarenlange discussie en herhaalde malen aandringen in de Tweede Kamer kondigde staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag op Sint Eustatius aan dat er een ijkpunt voor een sociaal minimum is vastgesteld. Eerder had zij alleen toegezegd een voortgangsrapport naar de Kamer te sturen voor het zomerreces. Dat er ook concrete bedragen worden genoemd, komt enigszins als een verrassing.
Tot nu toe werd steeds gezegd dat de kosten voor levensonderhoud te veel in beweging waren om een sociaal minimum vast te kunnen stellen. Vooral in de Eerste Kamer werd daarmee geen genoegen genomen, omdat de nulmeting van Regioplan hiervoor voldoende aanknopingspunten bevatte.
Van Ark heeft nu toch de berekening gemaakt op basis van de minimaal noodzakelijke kosten voor levensonderhoud op de drie eilanden. Ze heeft daarbij rekening gehouden met de te verwachten effecten van overheidsbeleid, onder andere voor wonen en kinderopvang. Daarom komen er lagere bedragen uit dan Regioplan had berekend.
Zoals deze krant gisteren al berichtte wordt het ijkpunt voor Bonaire 945 dollar voor een alleenstaande. Regioplan kwam (geïndexeerd voor de prijsindex van 2019) uit op 1.338 dollar. Met name de woonkosten worden door het kabinet lager ingeschat: 592 (vrije sector) tegenover 298 dollar per maand. Daarbij gaat het kabinet uit van een sociale huurwoning en een gereguleerde huur tot maximaal 33 procent van het minimumloon: ,,De inzet van het kabinet om de kosten voor wonen te verlagen, wordt hiermee geconcretiseerd.”
Kinderopvang telt voor het ijkunt voor een alleenstaande niet mee. Toch heeft het kabinet dit meegenomen in het overzicht, omdat er uiteraard ook huishoudens zijn met kinderen. Regioplan stelt de kosten op 93 dollar per maand, het kabinet komt uit op 32,50 dollar. Dat is gebaseerd op een gemiddelde eigen bijdrage voor ouders op of onder het bestaansminimum.
Voor een alleenstaande met kind komt het ijkpunt op 1.235 dollar per maand, voor een paar 1.328 dollar en een paar met kind zou 1.598 dollar per maand moeten krijgen.
Voor Sint Eustatius en Saba gelden hogere bedragen, omdat daar de kosten voor levensonderhoud hoger zijn. Een alleenstaande op Statia heeft minstens 1.056 dollar nodig, met een kind 1.364 dollar. Een paar zonder kinderen 1.454 dollar en met kind 1.764 dollar. Op Saba zijn de bedragen 1.077 dollar (alleenstaand), 1.426 dollar (met kind), 1.519 dollar (paar) en 1.869 dollar (paar met kind).


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.