BES

Van onze correspondent
Den Haag - Voor de eilanden van Caribisch Nederland is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in voorbereiding voor een nieuw kader voor de pleegzorg.

F19 BES Voorstel kader pleegzorgStaatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil daarmee de pleegzorg per 1 januari 2020 meer laten aansluiten op de systematiek zoals die in Europees Nederland geldt.
In Caribisch Nederland is geen wettelijke grondslag voor de pleegzorg, zoals in Nederland de Jeugdwet. Dat wil hij ondervangen door de AMvB. Hij licht die toe in een brief aan de Tweede Kamer, die vorig jaar hierover aan de bel trok. Blokhuis belooft in de regels rekening te houden met de eilandelijke context.
Voor het kader heeft de staatssecretaris zich laten adviseren door Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN), die samen met VWS op de eilanden verantwoordelijk is voor de pleegzorg. Blokhuis benadrukt het belang van de opvang van uit huis geplaatste kinderen in pleeggezinnen. ,,In een pleeggezin behouden kinderen de mogelijkheid om op te groeien in gezinsverband.” Dat geeft een natuurlijker omgeving dan een instelling.
In het kader komen onder andere de eisen te staan die aan pleegouders worden gesteld, zoals een leeftijdsgrens en een voorbereidingstraject. Ook wordt netwerkpleegzorg mogelijk door familie, vrienden of bekenden.
Net als in Nederland wil Blokhuis de leeftijdsgrens voor pleegkinderen optrekken naar 21 jaar. Dat is nu nog 18 jaar. Een hogere leeftijd biedt volgens hem ‘de mogelijkheid om een pleegkind door een pleeggezin te laten begeleiden naar volwassenheid en zelfstandigheid in een tempo dat pas bij het pleegkind’. Ook nieuw is dat een pleegouder de voogdij kan krijgen over een kind dat langere tijd in het gezin blijft. Dat geeft ook het kind meer zekerheid.
Een van de aanleidingen om een nieuw kader op te stellen was de onduidelijkheid rond de pleegvergoeding die pleegouders krijgen. Die is op dit moment ingewikkeld met basisbedragen en toeslagen. In het nieuwe systeem wordt de administratieve last lager.
Nu is de basisvergoeding voor elk kind zo’n 300 dollar per maand en komen er toeslagen bij tot een maximum van 632 dollar. In het nieuwe systeem wordt de vergoeding, afhankelijk van de leeftijd, 627 tot 771 dollar per maand. Er komt een overgangsregeling voor de jongste kinderen, waarvoor de vergoeding anders 5 dollar per maand lager zou worden. Voor Sint Eustatius en Saba komt er een toeslag van 50 dollar per kind wegens de hogere kosten voor levensonderhoud. JGCN zal, vooruitlopend op de nieuwe regels, deze al per september gaan hanteren. Intussen hoopt Blokhuis adviezen te krijgen op zijn voorstel van de eilandsbesturen en de Raad van State, zodat invoering per 1 januari gehaald kan worden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.