BES

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt de hele komende week een werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk.

blokhuisHij zal het Caribisch Sport- en Preventieakkoord voor Sint Eustatius en Bonaire ondertekenen en het bestuurlijk overleg met de ministers van Volksgezondheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten voorzitten.
In het bestuurlijk overleg spreken de betrokken bestuurders van de landen in het Koninkrijk over allerlei onderwerpen op het gebied van volksgezondheid. Zo maken de landen afspraken over samenwerking voor geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen, toegang tot geneesmiddelen en kwaliteit van zorg.
Het Preventieakkoord voor een gezonder Caribisch Nederland is gericht op kinderen die een goede start moeten maken in het leven en wil volwassen en ouderen aansporen tot meer activiteit en een gezonde levensstijl. Concrete doelen en acties uit het akkoord zijn onder andere het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon, het stimuleren tot voldoende sporten en bewegen en te stoppen met roken.
Met het akkoord wordt de inzet van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) op Caribisch Nederland flink uitgebreid om het aantal kinderen met overgewicht te laten dalen. Onder meer door het aanbieden van gezonde maaltijden en fruit op scholen en de kinderopvang. Ook is er aandacht voor het verbeteren van de seksuele gezondheid door het gebruik van anticonceptie te stimuleren en door laagdrempelige testen op soa’s mogelijk te maken.
Blokhuis heeft eerder in Nederland gewerkt aan een vergelijkbaar preventieakkoord. ,,In het hele Koninkrijk verdienen kinderen een gezonde start. Daarbij hebben we goed gekeken naar de lokale situatie: wat werkt er wel en werkt niet. Bovendien versterken we de gemeenschap zodat ze er zelf actief mee aan de slag kunnen gaan om te zorgen voor een gezonder Caribisch Nederland. En dat de kennis en inzet daarvan structureel wordt.”
Op Sint Eustatius opent Blokhuis samen met de regeringscommissaris Mike Franco en de directeur van de Cruyff Foundation het vernieuwde Cruyff Court. Speciaal voor de opening is ook oud-voetbalinternational Anouk Hoogendijk als ambassadeur aanwezig. Het Cruyff Court vormt het letterlijke hart van het sporten en bewegen op het bovenwindse eiland. Daar wordt het Caribisch Sport- en Preventieakkoord ondertekend.
Op Bonaire heeft de staatssecretaris een gezonde lunch bij jeugdorganisatie Jong Bonaire en woont hij een gymles bij, waar een vakgroep bewegingsonderwijs wordt opgericht. Deze vakmensen gaan niet alleen zorgen voor het bewegingsonderwijs op het eiland, maar gaan ook helpen om tot een breed sport- en beweegaanbod voor iedereen te komen. Dit alles in de strijd tegen overgewicht en voor meer fitte volwassenen en ouderen. Blokhuis spreekt tijdens zijn bezoek op een conferentie over preventie die samen met de afdeling publieke gezondheid is georganiseerd.
Verder zal Blokhuis op Bonaire een gesprek hebben met pleegouders en pleegkinderen om te horen wat zij van de nieuwe plannen voor pleegzorg vinden. In deze plannen staan afspraken over wat van pleeggezinnen wordt verwacht, welke ondersteuning jeugdzorg biedt en welke vergoeding pleegouders krijgen voor de zorg.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.