BES

Van een onzer verslaggevers
Den Haag - Gedeputeerde Bruce Zagers heeft tijdens een werkbezoek in Den Haag belangrijke onderwerpen besproken met leden van de Eerste en Tweede Kamer. Hij is met een delegatie in Nederland voor besprekingen met ministeries en andere belangrijke contacten.

BESDe gedeputeerde was na de ontmoeting met de parlementsleden tevreden over het begrip dat er bestaat voor de wensen en opvattingen van Saba. Onderwerpen waarover is gesproken zijn armoede, meer autonome taken voor Saba, meer structurele fondsen en het functioneren van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
Op het gebied van armoedebestrijding pleit Saba, naast een sociaal minimum, voor het verlagen van de kosten voor zowel levensonderhoud als ondernemen. Verlaging van de stroomprijzen en telecommunicatie en betere verbindingen staan op de wensenlijst. Zagers: ,,Elektriciteit kan niet als luxe worden beschouwd, maar is een basisbehoefte. Er is geïnvesteerd in zonne-energie om minder afhankelijk te zijn van dieselgenerators, maar de consument ziet nog geen voordeel.”
Ondanks de aanleg van glasvezel door de Nederlandse overheid is er nog geen verbetering te zien in de verbindingen, aldus de gedeputeerde, laat staan van goedkopere tarieven. Daarom koopt het Openbaar Lichaam nu goedkopere bandbreedte in bij een andere provider.
Ook de vliegverbindingen blijven duur. Een retour Sint Maarten naar Miami is maar iets duurder dan een retourticket van Saba naar Sint Maarten. ,,In een rapport hierover worden geen duidelijke oplossingen gegeven en daarin wordt niets gezegd over zeeverbindingen die ongeveer de helft van onze aankomsten en vertrekken vertegenwoordigen.”
Saba lobbyt al lange tijd voor meer zelfstandigheid op het gebied van vergunningen. De Nederlandse overheid steunt dat idee, maar tot uitvoering is het nog steeds niet gekomen. Zagers wil graag een pilotproject starten. Daarnaast zou Saba graag medische doorverwijzingen naar het buitenland op het eiland zelf willen regelen in plaats van via Bonaire. ,,Lokaal weten we meer over de omstandigheden en dat bevordert een humanere benadering van de logistiek.”
Op financieel gebied stoort het de Sabaanse bestuurders dat er veel moet worden gewerkt met incidentele fondsen. Er zijn zestig projecten die samen 30 procent van de begroting vormen. Het zou beter zijn om daarvoor meer structurele financiering te hebben.
Over RCN zegt Zagers dat een evaluatie hoognodig is. Volgens hem kunnen veel taken worden gecentraliseerd naar de eilanden. Ook moeten de uitgaven van RCN worden geanalyseerd. Er zijn volgens de gedeputeerde nu twee standaarden in de overheid, waarbij RCN de beste faciliteiten en voorwaarden krijgt. Investeringen worden vooral op Bonaire gedaan en Sabanen worden gediscrimineerd, omdat ze de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.