BES

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Op alle zes Nederlands-Caribische eilanden moet worden geïnvesteerd in natuur en milieu. Dat is geen luxe, maar een cruciale investering in de toekomst. Dat stelt Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) in een reactie op het onlangs gepubliceerde rapport over de natuur op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

besnatuurHet onderzoek van de Wageningen Universiteit uit 2017 richtte zich alleen op Caribisch Nederland, maar voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten geldt precies hetzelfde, aldus DCNA.
Het onderzoek wordt door het Nederlandse kabinet gebruikt voor het later dit jaar te presenteren natuurbeleidsplan voor de BES-eilanden. De natuur op de eilanden wordt ernstig bedreigd, was de conclusie van de onderzoekers. Er zijn dringend maatregelen nodig.
De staat van de natuur is ‘matig ongunstig tot zeer ongunstig’ en de biodiversiteit wordt bedreigd, onder andere door de klimaatverandering. Er wordt in tegenstelling tot Europees Nederland niet structureel geïnvesteerd in de Caribische natuur.
Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties benadrukte in zijn Kamerbrief dat de natuur een belangrijke rol speelt in de economie en liet al doorschemeren dat bijvoorbeeld voor de bescherming van koralen maatregelen in het beleidsplan zullen komen.
De overheid moet nu professionals inschakelen om het tij samen met de lokale natuurorganisaties als Stinapa (Bonaire), Stenapa (Sint Eustatius) en Saba Conservation Foundation te keren. Die organisaties zijn lid van DCNA en willen extra middelen inzetten om snel beheersmaatregelen te treffen en aanvullend onderzoek te verrichten. Daarbij wil DCNA ook de lidorganisaties op Aruba, Curaçao en Sint Maarten betrekken, omdat ook op die eilanden moet worden geïnvesteerd in natuurbehoud.
DCNA herhaalt het belang van de natuur voor de economie en het gevaar van de klimaatverandering. ,,Minder natuur betekent minder toeristen wat resulteert in minder werk en inkomsten. Bovendien zal de afname van koraalriffen, mangroves en bebossing zorgen voor minder (kust)bescherming bij extreme weersomstandigheden.”
Bekende bedreigingen voor de natuur zijn loslopend vee en erosie. Volgens DCNA moeten de afvalverwerking en afvalwaterzuivering worden aangepakt en moet er een beter monitoringsysteem komen. Kustbescherming door betere ruimtelijke planning en herbebossing noemt de organisatie belangrijk.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.