Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA) heeft dit jaar 150.000 florin aan extra subsidie nodig. In 2025 loopt dit bedrag op tot zeker 600.000 florin.

arunoodklokKrijgt de SVGA dit geld niet, dan kan de SVGA geen salarissen betalen en de zorg voor personen met een beperking niet voortzetten.
Oppositiepartij AVP trekt zich het lot van de SVGA aan en heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister-president Evelyn Wever-Croes. De stichting vraagt sinds 2 mei aandacht van de overheid voor dit probleem, maar krijgt geen gehoor.
Partijleider Mike Eman (AVP) benadrukte de urgentie tijdens een persconferentie. Ambtenaren en gelijkgestelden krijgen per 1 juli een salarisverhoging, door indexering. Het is echter niet duidelijk of de stichtingen extra subsidie ontvangen zodat ze dezelfde indexering kunnen uitbetalen. Tijdens de covidperiode, toen ambtenaren salaris moesten inleveren, werden de stichtingen als ‘gelijkgestelden’ beschouwd en werden op hun subsidie gekort. Van dat geld worden hun salarissen betaald.
Voor SVGA zijn de gevolgen groot als de subsidie niet meestijgt. De stichting is gebonden aan een cao die gebaseerd is op rechten uit het verleden. De SVGA heeft vorige week bij het parlement aan de bel getrokken. Volgens de AVP is het van groot belang dat in de suppletoire begroting voor 2024 rekening wordt gehouden met de 6 procent salarisaanpassing. ,,Als de stichtingen geen hogere subsidie krijgen, zal de SVGA niet in staat zijn om haar publieke taak van zorgverlening aan personen met een beperking te blijven uitvoeren.”
Eman heeft de premier vragen gesteld. ,,Het is onaanvaardbaar dat er nog geen duidelijkheid is over de extra subsidie voor stichtingen, terwijl de kosten van levensonderhoud blijven stijgen. De SVGA heeft dit jaar minimaal 150.000 extra subsidie nodig om aan de verplichtingen van de cao te voldoen. Voor 2025 is er nog meer geld nodig, minimaal 600.000 florin.”
Hij wil van de premier weten of in de begroting voor 2024 rekening is gehouden met de additionele bedragen die nodig zijn voor stichtingen zoals de SVGA. ,,Heeft de regering contact opgenomen met andere stichtingen om hun financiële situatie te evalueren? Hoeveel geld hebben deze stichtingen nodig?”
De AVP wijst erop dat de SVGA essentiële diensten verlenen aan de meest kwetsbare burgers van Aruba. ,,Het is cruciaal dat deze diensten niet in gevaar komen door een gebrek aan financiering. De regering moet ervoor zorgen dat de subsidies voldoende zijn om de stijgende kosten en inflatie het hoofd te bieden. Gebeurt dat niet, dan zijn de gevolgen voor de cliënten en de medewerkers ernstig.”
Volgens Eman zit de SVGA in een benarde situatie. De vaste personeelslasten kunnen niet worden betaald van incidentele, vrijwillige of projectgerichte donaties, want die bedragen zijn absoluut niet toereikend. De AVP roept de regering op om snel te reageren op de hulpvraag van de SVGA.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.