Al het nieuws

Van Huffelen complimenteus richting kabinet-Wever-Croes

Van onze redactie
Oranjestad - Sinds de ondertekening van het Landspakket eind 2020, heeft Aruba veel hervormingstrajecten in gang gezet en is ook al een aantal concrete resultaten geboekt. Aldus staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties.


wever croes,,Wat daarbij opvalt, is dat Aruba bij bepaalde thema’s ervoor kiest om de projecten zelf op te pakken, zonder of slechts ten dele met ondersteuning vanuit Nederland. Dat past bij de zelfstandigheid die Aruba sinds haar autonome status in 1986 heeft laten zien en geeft blijk van eigenaarschap.”
Op Aruba sprak de Nederlandse bewindsvrouw met minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) over de uitvoering van het Landspakket Aruba en de onderlinge samenwerking in algemene zin. In een brief aan de Tweede Kamer doet Van Huffelen verslag van haar reis vorige maand naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de editie van maandag gaf het Antilliaans Dagblad al uitgebreid aandacht aan de op- en aanmerkingen die zij over Curaçao maakt; die zijn opvallend kritischer van toon.
Hoewel Aruba dus veel zelf oppakt en daarmee ook ‘ownership’ toont, kampt tegelijkertijd ook Aruba met capaciteitsproblemen in het ambtelijk apparaat. ,,Er zou in mijn ogen meer gebruikgemaakt kunnen worden van ondersteuning vanuit de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) van mijn ministerie, waardoor de implementatie van de hervormingen sneller gerealiseerd kan worden. Ik denk hierbij met name aan de thema’s belastingen, economische ontwikkeling, onderwijs en zorg.”
Van Huffelen kreeg, in aanwezigheid van minister Endy Croes van Onderwijs en Sport, een presentatie over de verbeteracties die in gang zijn, of worden gezet in het Arubaanse onderwijs. Uit de onderwijsdoorlichting, die in 2021/2022 is uitgevoerd, is een flink aantal aanbevelingen gekomen, ‘die deels door Aruba zelf worden opgepakt, deels in Vierlandenverband Onderwijs tot uitvoering komen en deels in het kader van het Landspakket worden uitgevoerd’.
,,Aruba toont veel ambitie op het gebied van verbetering van het onderwijs. Verwachting is dat de komende jaren significante stappen kunnen worden gezet. In 2023 is een eenduidig taalbeleid ingesteld en de komende jaren wordt gewerkt aan een systeem voor registratie van kengetallen, de professionalisering van leraren en de doorontwikkeling van leermiddelen, de verbetering van de kwaliteit van schoolgebouwen en de ontwikkeling van een zorgstructuur-systeem om uitval te voorkomen. Dit zijn ambitieuze opgaven en ik heb de minister aangeboden om meer ondersteuning vanuit de TWO in te zetten om de benodigde uitvoeringskracht te versterken.”
De staatsecretaris: ,,Mijn bezoek aan Aruba heeft laten zien dat Aruba actief werkt aan de uitvoering van het Landspakket en daarbij ook fundamentele ontwikkelingen heeft ingezet. Ik kijk daar met waardering naar. Het sterkt mijn vertrouwen in de samenwerking, in mijn ogen randvoorwaardelijk om alles te realiseren wat we de komende tijd met elkaar willen bereiken.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.