Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Bubali moet worden aangevuld met een mobiele installatie, zodat de watercapaciteit minimaal 12.000 kubieke meter wordt. Nieuwe hotels en appartementencomplexen mogen niet worden aangesloten op deze RWZI.

F17 RWZIDit zijn de eisen van hotel Amsterdam Manor, die opnieuw een zaak heeft aangespannen. De mobiele installatie moet uiterlijk op 1 september in werking zijn.
Dat blijkt uit stukken in het bezit van het Antilliaans Dagblad.

Het hotel is een kort geding gestart tegen het Land Aruba en tegen Aruba Wastewater Sustainable Solutions (AWSS). De huidige RWZI in Bubali veroorzaakt nog steeds enorme stankoverlast en het hotel stelt het vertrouwen in het Land kwijt te zijn dat er op korte termijn een oplossing komt. In het document wordt de opmerking gemaakt dat ‘er bij het Land geen sprake is van onmacht, maar van pure onwil’.

Om die reden eist het hotel een boete van 25.000 florin per dag als het Land Aruba uiterlijk 1 september geen mobiele installatie heeft geplaatst.
De capaciteit van de RWZI Bubali laat het niet toe dat nieuwe hotels en appartementencomplexen - waar meer dan tien gasten kunnen verblijven - op het systeem worden aangesloten. Het Amsterdam Manor wil afdwingen dat nieuwe hotels niet meer kunnen worden aangesloten, zolang er geen nieuwe RWZI is. Ook hier eist het hotel een boete, van 1.000.000 florin voor elk hotel en appartementencomplex dat toch wordt aangesloten.

In een eerdere rechtszaak (december 2023) oordeelde de rechter dat het Land sinds 2002 onrechtmatig handelt door onvoldoende maatregelen te nemen tegen de stankoverlast. Ook uit andere vonnissen (november 2022 en maart 2023) blijkt dat de overheid zich niet aan de door de rechter opgelegde maatregelen houdt. Zo had de overheid materialen moeten bestellen die bijdragen aan een betere werking van de RWZI. Dat is niet gebeurd en de overlast blijft. Gasten en werknemers van Amsterdam Manor hebben constant overlast. De stank wordt als ‘zware stank’ omschreven die ook wordt ervaren in restaurant Passions dat bij het hotel hoort.

Amsterdam Manor heeft in januari en februari bij Dienst Openbare Werken (DOW) aan de bel getrokken. Op die e-mails is niet gereageerd. In maart is met een drone geconstateerd dat van de zes vereiste aerators en 4 borstelbeluchters, er drie in werking zijn. Het argument van het hotel is dat als slechts de helft van de beluchtingsapparatuur in werking is en de RWZI meer dan twee keer zoveel afvalwater moet verwerken als waarvoor het ontworpen is, dan wordt slechts voor 25 procent voldaan aan de benodigde capaciteit van de beluchting van het afvalwater in de oxidatiesloot.

Het Land neemt volgens Amsterdam Manor geen monsters van het afvalwater dat binnenkomt en van het water dat de RWZI verlaat naar het oppervlaktewater in de Bubaliplas. Tijdens de testperiode in juli en augustus 2023 gebeurde dit wel, daarna niet meer. Het lijkt een bewuste actie om niet te worden geconfronteerd met de slechte resultaten.

Over het privatiseren van de RWZI (dat voornemen heeft het Land Aruba) stelt de advocaat dat de RWZI moet worden opgenomen in een vennootschap AWSS die in 2023 is opgericht. De aandelen van AWSS horen bij Utilities Aruba. AWSS is dus een staatsbedrijf. De vraag is of er daadwerkelijk van een ‘privatisering’ sprake is.

De vereiste wet, de Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie, is in ontwerp gereed. Het Land is zich goed bewust van de penibele en onhoudbare situatie van de RWZI te Bubali. De RWZI Bubali is ontworpen en gebouwd om 4.500 kubieke meter rioolwater per dag te zuiveren. Op dit moment wordt 8.000 tot 10.000 kubieke meter geloosd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.