Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Nationaal Park Arikok is erin geslaagd om de geelschouderamazone, beter bekend als ‘lora’, een nieuw leven te geven. Op videobeelden die het park heeft gedeeld, is te zien hoe een vogel een rondje boven het park maakt, terwijl een ranger toekijkt.

ARULora,,De eerste vrije vlucht van de geelschouderamazone na 76 jaar, wat een historisch moment”, is de opmerking die het park bij de video maakt. ,,We zijn trots op deze herintroductie van de lora. Deze reis, met natuurbehoud als doel, had zijn uitdagingen. Het is emotioneel voor ons om te zien hoe deze vogel het nu doet. We hopen dat dit initiatief een collectieve betrokkenheid binnen de Arubaanse gemeenschap aanwakkert om actie te ondernemen en onze inheemse vogels te beschermen en behouden.”
De lora is in het wild uitgestorven in 1947, dat is meer dan een halve eeuw geleden. De boa werd voor het eerst gezien in het begin van de jaren 1990. Arikok geeft deze informatie om duidelijk te maken dat - in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht - de boa niet verantwoordelijk is voor het uitsterven van de geelschouderamazone. De lora is uitgestorven, voornamelijk door overmatige stroperij. Dat is het illegaal jagen op wilde dieren of planten voor winst of plezier, waarbij ze gedood of meegenomen worden. Een andere reden waarom de lora is uitgestorven is ontbossing. Dat is het verwijderen van een bos of boomgroep van land dat vervolgens wordt omgevormd voor niet-bebost gebruik.
Arikok stelt dat dit niet betekent dat de boa geen bedreiging vormt. ,,De geelschouderamazone en de boa hebben gewoon nog nooit naast elkaar bestaan.” Het park maakte de keuze om de lora te herintroduceren, mede omdat onderzoek heeft aangetoond dat de boa niet in het park leeft, maar in stedelijke gebieden.
,,Lora’s zijn illegaal naar Aruba gesmokkeld. Met de hulp van andere natuurorganisaties werden ze het land binnengebracht en verzorgd met de bedoeling dat ze een doel en een tweede kans zouden krijgen. Die tweede kans is nu gekomen. Het park wil de lora en andere, inheemse vogels zo goed mogelijk behouden, monitoren en ondersteunen. Dat betekent dat ook rekening moet worden gehouden met oude bedreigingen (stroperij en ontbossing) en nieuwe bedreigingen (de boa).


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.