Al het nieuws

Land Aruba verplicht in hotelgebied iets te doen tegen (stank)overlast


Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Met ingang van de jongste jaarwisseling, vanaf 1 januari 2024, moet het Land Aruba élke dag - zonder onderbreking - ten aanzien van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Bubali minimaal twintig (20) kilogram van ‘Class A-1 Bacteria’ dan wel minimaal veertig (40) liter per dag van ‘Biologic SR2’ toepassen, om de overlast tegen te gaan, totdat de nieuw te bouwen RWZI volledig de werking van de huidige RWZI zal hebben overgenomen.

ARUafvalwaterOok is het Land verplicht om aan Amsterdam Manor Beach Resort steeds opgave te doen van de bestellingen die bij de betreffende leverancier van vermeld materiaal worden geplaatst. Het gerecht op Aruba verbindt aan de veroordeling een dwangsom van ruim 170.000 florin per maand, voor elke kalendermaand vanaf 1 januari 2024 waarin het Land bij het einde van die maand niet de noodzakelijke bestellingen heeft gedaan.

De rechter veroordeelt de Arubaanse overheid verder om ten aanzien van de RWZI ‘zich maximaal te blijven inspannen’ om drie zogeheten aerators te plaatsen en in werking te hebben alsmede zes borstelbeluchters te plaatsen en in werking te hebben.
Recentelijk zijn twee uitspraken gedaan in een zaak die het resort had aangespannen tegen het Land en in één geval ook tegen Aruba Wastewater Sustainable Solutions (AWSS). De vordering in kort geding tegen het Land is toegewezen, namelijk om zich te blijven inspannen om maatregelen te treffen tegen de door de RWZI veroorzaakte overlast in de vorm van stank en vliegen aan Amsterdam Manor, zulks op straffe van een dwangsom. De vordering tegen AWSS is afgewezen, nu zij nog geen verantwoordelijkheid heeft (gehad) voor de exploitatie van de RWZI en haar geen onrechtmatig handelen kan worden aangewreven.
In een andere zaak van het resort tegen de overheid is in eindvonnis bepaald dat het Land Aruba ‘onrechtmatig handelt’ door geen of onvoldoende maatregelen te hebben genomen en te nemen tegen de door de RWZI veroorzaakte hinder/overlast. Het Land is veroordeeld om aan Amsterdam Manor de door haar geleden en nog te lijden schade te vergoeden vanaf 2002 en voor zolang de RWZI niet is gerepareerd en geschikt is gemaakt en wordt gehouden om het geloosde rioolwater op adequate wijze te verwerken, zodat het resort geen hinder meer ondervindt.
In dat laatste vonnis staat dat naar het oordeel van het gerecht ‘het wellicht op de weg van het Land ligt om zich in de schadestaatprocedure alsnog op verjaring te beroepen’, en wel ‘zodat meer schaarse openbare financiële middelen resteren om te besteden aan onderhoud en verbetering van de RWZI’, hetgeen het resort tenslotte voor ogen heeft. Aldus de rechter.

  • Hinder door stank en vliegen...
  • ‘Bioaugmentation’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.