Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis heeft tijdens het lange kerstweekend minder patiënten gezien dan vorig jaar. 352 Patiënten zochten medische hulp bij de SEH of de Huisartenpost.

ARUkerstdrukteDe helft van deze personen werd geholpen, omdat hun klachten spoedeisend waren. De andere helft kon wachten en werd naar de huisarts of HAP verwezen.
Het aantal patiënten is daarmee dit jaar met kerst veel lager dan vorig jaar, toen 404 patiënten zich bij de SEH meldden. In 2021 zag de SEH 319 patiënten en in 2020 kwamen 284 personen voor medische hulp. In 2019 was dit aantal 332 personen.
Het HOH maakt elk jaar een analyse van de feestdagen en de druk die dit op de Spoedeisende Hulp legt. Ze geven de cijfers van het aantal patiënten en ook van de soorten klachten waarmee mensen naar de SEH komen. Tijdens de feestdagen werken de ziekenhuismedewerkers hard om alle patiënten te kunnen helpen die met een medisch probleem bij de SEH komen. Het ziekenhuis is het hele team daar dankbaar voor.
De kerst begon voor het ziekenhuis op zondag 24 december om 6.00 uur en eindigde op woensdag 27 december om 6.00 uur. Van de 352 personen die in die periode bij de SEH kwamen, werden 175 als patiënt behandeld. Dat betekent dat de helft van de personen geen medische vraag had die als spoed werd gezien.Van de 175 patiënten die wel werden geholpen, was iets meer dan de helft (56 procent) vrouw. De jongste patiënt was een baby van twintig dagen oud. De oudste patiënt was 95 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 44,1 jaar.
Het ziekenhuis heeft een analyse gemaakt van de medische problemen die de SEH behandelde. Vier patiënten kwamen binnen als gevolg van een verkeersongeluk, drie patiënten waren betrokken geweest bij een geweldincident en twee patiënten waren zwaar onder invloed. Andere medische redenen waren hartklachten, maagpijn, overgeven, een allergische reactie, infecties en ademhalingsproblemen.
Bijna 20 procent van de 175 patiënten die door de SEH werden gezien, werd uiteindelijk opgenomen. Een minderheid was man (48 procent) en de meesten waren ouder dan 65 jaar.
Het HOH laat weten dat de Huisartsenpost (HAP) in hetzelfde gebouw zit als de SEH. Deze afdeling doet ander werk. Patiënten bij wie medische klachten niet ernstig genoeg zijn om door SEH-personeel te worden gezien, maar ook geen dag kunnen wachten, komen bij de HAP terecht. De dienstdoende huisarts kan de patiënt onderzoeken en een recept voor medicijnen voorschrijven. Via de HAP worden geen testen gedaan.
Het ziekenhuis maakt zich op voor het laatste lange weekend, met de jaarwisseling.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.