Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het water- en energiebedrijf WEB heeft op 4 en 5 december gesprekken gevoerd over een nieuwe structuur van de tarieven van water. Bij de gesprekken zijn de regering, vakbonden, het bedrijfsleven, hotels, de zorgsector, natuurorganisaties en scholen betrokken.

F14ARUwatertarievenEen jaar geleden werden de watertarieven naar boven aangepast, omdat de internationale brandstofprijzen te hoog waren. Bij die tariefsverhoging is door de utiliteitsbedrijven de afspraak gemaakt dat de tarieven en de opbouw van de tarieven na zes maanden zouden worden geëvalueerd.

WEB heeft meerdere stakeholders gevraagd om bij die gesprekken aanwezig te zijn, om van iedereen suggesties te horen. De gesprekken vonden plaats onder leiding van een gespreksleider, zodat alle deelnemers de gelegenheid kregen om suggesties te doen over de watertarieven.

Marga Buys-Trimp, een adviseur uit Bonaire, is door WEB bij dit thema betrokken. Zij bekeek het proces en identificeerde de kosten. Ze maakte een vergelijking van de tarieven die in het Koninkrijk worden gerekend. Tijdens eerdere sessies zijn opties gepresenteerd om tot een nieuwe tariefstructuur voor water te komen.

Ook tijdens de recente gesprekken zijn opnieuw aanbevelingen gedaan. Ook zijn verschillende scenario’s beschreven die voor Aruba van toepassing zijn. Alle informatie wordt in overweging genomen.

Water is een eerste levensbehoefte en essentieel voor de gezondheid van alle mensen. Het is ook essentieel voor de landbouwsector, voor het produceren van energie, voor het toerisme en voor de Arubaanse economie. WEB vindt de bijdrage en meningen van alle stakeholders essentieel om een compleet beeld te krijgen van het watergebruik.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.