Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba en Nederland hebben een akkoord bereikt over veranderingen in de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft). De wet ligt nu bij het Arubaanse parlement om de aangepaste LAft goed te keuren.

F21ARULAftMinister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) heeft dit bekendgemaakt. De aanpassingen waren met name gericht op nieuwe normen waarmee Aruba werkt. De oude LAft was gebaseerd op een verouderde norm.

Beide landen waren al enige tijd in onderhandeling over de aanpassingen. Aruba had één financiële norm en krijgt er nu drie. De eerste norm is dat Aruba elk jaar een overschot moet hebben van minimaal 1 procent. De tweede norm is dat de personeelskosten van de overheid niet meer mogen zijn dan 10 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Deze tweede norm moet voor het eerst gehaald worden in 2027. De derde norm is dat de schuld van het Land Aruba in 2040 maximaal 50 procent van hetzelfde BBP mag bedragen.
Wever-Croes zegt dat deze drie nieuwe normen realistisch zijn. De regering is sinds 2017 al bezig om volgens deze normen te werken. ,,Het gaat ons helpen om de openbare financiën duurzaam te maken.”

Een maand geleden, toen Aruba en Nederland nog in onderhandelingen zaten, kwam Nederland op het laatste moment met drie voorwaarden die met Private Public Partnership-projecten te maken hadden. Nederland wil niet dat Aruba dit soort projecten meer doet, omdat het financieel veel schade toebrengt. Het kabinet Wever-Croes I en II hebben geen gebruik gemaakt van PPP’s, maar Nederland stelde een verbod op PPP’s als voorwaarde om de LAft te veranderen. Nederland is bang dat als er weer een AVP-regering komt, er weer beslissingen worden genomen die financieel in het nadeel van Aruba zijn, aldus Wever-Croes.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.