Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Bij de kapel van Alto Vista komt een verbod op het draaien van harde muziek door tourbussen, ATV’s en UTV’s. De recente status van beschermend monument maakt het mogelijk om regels te introduceren.

F14ARU kapel Alto Vista monument1Minister Dangui Oduber (MEP) van Toerisme maakte dit bekend tijdens een officiële ceremonie waarbij het keurmerk werd uitgereikt aan monseigneur Secco en pastoor Andres Vicario Episcopal. Het is voor het eerst dat een gebouw dat in privé bezit is, de status van beschermd monument heeft gekregen. Bij de nieuwe status horen ook plannen voor onderhoud. De bewindsman maakte de plannen bekend tijdens de ceremonie.

Namens de regering waren premier Evelyn Wever-Croes, minister Xiomara Maduro (Cultuur) en minister Oduber aanwezig.
De minister van Toerisme legde kort uit welke werkzaamheden de komende periode zullen worden uitgevoerd. Overigens werd die periode niet verder gespecificeerd. Het doel is om de rust en vrede in het gebied te behouden en bezoekers de gelegenheid te geven om te bidden in de kapel.

Om dit te bereiken, zal de parkeergelegenheid worden uitgebreid. Voor bussen, ATV’s en UTV’s komt aparte parkeergelegenheid. Het wordt deze voertuigen verboden om in het gebied muziek te draaien. Er komen regels waaraan bezoekers zich moeten houden. Personen met een beperking krijgen makkelijker toegang tot het gebied. Om bezoekers te faciliteren, worden toiletten gebouwd.

De bewindsvrouw van Cultuur maakte in haar toespraak duidelijk wat de waarde van de kapel voor Aruba is. De weg naar de kapel is een kruistocht en daar maken veel mensen gebruik van om in rust en vrede te mediteren. Het wordt door veel mensen als een heilig gebied gezien waar veel respect voor is. De kapel is ook een toeristische trekpleister die bij toeristen op hun lijstje staat om te bezichtigen tijdens hun verblijf op Aruba. De kruisweg heeft architectonische en geschiedkundige waarde. In de omgeving zijn veel archeologische resten te vinden die het bewijs vormen van de Indianen die rond 1816 op Aruba woonden.

De bewindsvrouw wees ook op recente vernieuwingen. De kapel is voorzien van zonnepanelen, waardoor het mogelijk is om bezoekers laat in de middag of aan het begin van de avond te ontvangen.

De kapel van Alto Vista is de eerste kerk op Aruba. Met het plaatsen van het keurmerk is de kapel beschermd monument geworden. Het keurmerk is een identificatie voor de samenleving dat het gebouw wettelijke bescherming geniet. Aruba heeft op dit moment - inclusief de kapel - 38 beschermende monumenten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.