Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Korps Politie Aruba (KPA) start een pilot met bodycams. Via Setar zijn 28 camera’s aangeschaft. Het doel is om de veiligheid voor agenten te vergroten. De pilot duurt drie tot zes maanden, daarna wordt geëvalueerd of het KPA bodycams standaard in de uitrusting van agenten gaat opnemen.

F18ARU bodycamVolgens het ministerie van Justitie is wetenschappelijk bewezen dat het gebruik van een bodycamera invloed heeft op het gedrag van een burger. In de Verenigde Staten, Engeland en ook in Nederland is onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat een bodycam meer veiligheid biedt aan een agent. Het aantal klachten dat tegen het politiekorps en tegen agenten werd ingediend, daalde met 88 procent in bepaalde staten van Amerika. In Engeland nam het aantal klachten af met 60 procent. Veel klachten hadden betrekking op de agressie van agenten.

Agenten in Nederland voelen zich veiliger met een bodycam, zo stelt Justitie op Aruba. Burgers reageren minder agressief. Een bodycam heeft als voordeel dat de beelden ook kunnen worden gebruikt in rechtszaken. Daarmee is het een extra bescherming voor agenten.

De Arubaanse korpschef Ramon Arnhem heeft op basis van deze internationale onderzoeken ook binnen het KPA onderzoek laten doen. Op basis daarvan nam hij de beslissing om 28 bodycamera’s aan te schaffen. De agenten krijgen eerst een training hoe ze met de bodycam moeten omgaan en hoe ze beelden kunnen bewaren, daarna gaan ze met de apparatuur werken.

Het KPA investeert in technologie om de veiligheid voor agenten te vergroten. Dat is het doel van het pilotproject met de bodycam, zegt Justitieminister Rocco Tjon (MEP). De pilot duurt enkele maanden en wordt dan geëvalueerd.
Het ministerie van Justitie investeert ook in andere materialen en middelen. Zoals camerasystemen en de radar. Dit draagt bij aan het vergroten van de veiligheid aan de grens. Het KPA heeft ook geïnvesteerd in ICT. Agenten krijgen mobiele dataterminals, die worden in de nieuwe dienstvoertuigen geïnstalleerd. Ze zijn daardoor in staat om hun werk beter en effectiever te doen. Het publiek zal dit gaan merken, aldus het persbericht vanuit het ministerie van Justitie.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.