Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het ministerie van Financien is voor het eerst in staat om in de Voorjaarsnota begrotingswijzigingen aan te geven. Die boodschap had minister Xiomara Maduro (MEP) van Financiën voor het College Aruba financieel toezicht (CAft).

aruVoorjaarsnotaHet CAft was vorige week op Aruba, met de nieuwe voorzitter Lidewijde Ongering. De boodschap van het College is dat ze tevreden zijn dat de Arubaanse begroting van 2023 een overschot heeft, want daarmee voldoet Aruba aan de normen van het protocol dat in 2018 is afgesproken. Het College ziet echter ook risico’s en vraagt daar aandacht voor. De minister heeft tijdens de vergadering gereageerd op de aandachtspunten van het CAft.
In de Voorjaarsnota die bij de begroting van 2023 hoort, zullen wijzigingen worden genoemd die te maken hebben met de begroting. Het is volgens de bewindsvrouw de eerste keer dat het parlement aan het begin van het jaar al wordt geïnformeerd over zulke beleidswijzigingen. ,,Tot nu toe werd dit alleen in de Najaarsnota gedaan. Maar we zijn nu in staat om vooraf al de veranderingen aan te geven. Voor het CAft is dit goed, het versterkt hun controle. Ze verwacht dat ze de Voorjaarsnota aan het eind van het eerste kwartaal - eind maart - kan presenteren.
Het ministerie van Financiën is bezig om de jaarrekeningen van het Land Aruba van 2019 en 2020 af te maken. De reden dat dit nog niet klaar is, heeft te maken met de pandemie. Volgens de bewindsvrouw is er een enorme achterstand ontstaan, omdat het ministerie tijdens de pandemie alle prioriteiten moest omgooien om met de crisis aan de slag te gaan. Sommige werkzaamheden zijn overgenomen door experts uit het bedrijfsleven. Ook daar is achterstand ontstaan. Maduro heeft het CAft laten weten dat de jaarrekening van 2019 in het eerste kwartaal kan worden afgerond en de jaarrekening van 2020 zal in het tweede kwartaal van 2023 klaar zijn.
Ook herfinanciering is besproken. Aruba moet 5,8 miljard florin herfinancieren. De focus ligt daarbij op twee aandachtspunten. Als eerste moet Aruba 916 miljoen florin aan Nederland terugbetalen. Aruba leende dit geld van Nederland tijdens de pandemie. De voorwaarden van dat terugbetalen zijn echter nog niet duidelijk. Als tweede is er een schuld aan het bedrijfsleven. De helft van dit geld moet op korte termijn worden terugbetaald. Aruba zal deze maand met Nederland bespreken wat deze voorwaarden worden.
De belastinghervormingen zijn begin dit jaar van kracht geworden. Maduro heeft het College laten weten dat de concept-wetgeving om bbo aan de grens te introduceren, eind deze maand klaar zal zijn. Volgens de minister zal dit zeker bijdragen aan de compliance. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal in het eerste kwartaal Aruba komen helpen om de compliance te verbeteren.
De regering heeft problemen met investeren. Directie Financiën moet via een onafhankelijk systeem de projecten selecteren die worden goedgekeurd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.