Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - In een open brief aan koning Willem-Alexander vraagt milieuactivist Anouk Balentina om ingrijpen door de koninkrijksregering.

arubrief,,De afvalberg van Parkietenbos is officieel wel gesloten, maar de overlast is er nog steeds. Onze gezondheid is in het geding.” De dump van Parkietenbos stond zelfs in brand op het moment dat het koninklijke vliegtuig maandagochtend op Aruba aankwam.
Balentina verwelkomt de koning, koningin en kroonprinses en hoopt dat ze genieten op het toeristische eiland. ,,De overheid zal zich van zijn beste kant tonen met een vol programma vol activiteiten. Laat u niet misleiden; de realiteit waarin sommige burgers van het Koninkrijk der Nederlanden moeten leven is anders. Google eens op ‘Parkietenbos bewoners’ en dan ziet u een gedeelte van deze realiteit.”
Ze hekelt de ‘window dressing’ van de afgelopen dagen. De regering heeft alle locaties laten schoonmaken waar het koninklijk bezoek komt. Zo werd de weg tegenover het Bestuurskantoor ineens opnieuw geasfalteerd, terwijl dit harder nodig is in andere wijken. Vrachtwagens vol zand reden Parkietenbos op - de buurt waar Balentina woont - om de afvalberg af te dekken in de hoop dat er geen brand uitbreekt. Overigens is dat niet gelukt, de berg brandde maandagochtend weer. ,,Als piloot zou u bezorgd moeten zijn, als u weet dat de Arubaanse luchthaven niet voldoet aan internationale luchtvaartnormen.”
De activist noemt het een ‘hel om te wonen in de toxische rook’. ,,Dag en nacht gaat de vuilverbrandingsinstallatie door met het verbranden van rioolwaterafval. Onze ramen kunnen niet open, want dan zitten we in de stank en onder de vliegen die allerlei ziektes verspreiden. Bestaande wettelijke regelingen worden niet nageleefd, zelfs een vonnis van de rechter niet. Het Openbaar Ministerie wil niet vervolgen omdat deze milieukwesties bestuursrechtelijke aangelegenheden zouden zijn. Statenleden die voor het milieu opkomen worden monddood gemaakt door ons stempelparlement. Aruba kent geen milieuwetgeving.”
Ze laat de koning weten dat de overheid geen gezondheidseffectenonderzoek wil laten doen en geen objectieve luchtkwaliteitsmetingen laat verrichten. ,,De regering weigert onafhankelijke professionals in te schakelen, zoals het RIVM. De financiële hulp die Nederland aan Aruba geeft, wordt door politici aan andere zaken verspild of aan vriendenbedrijven uitgegeven.”
Balentina heeft bij alle lokale instanties aan de bel getrokken. ,,Bij de regering, ministers, parlement, het Openbaar Ministerie, de gouverneur en de nationale rechters. Ook staatssecretarissen die belast zijn Koninkrijkszaken en de Tweede Kamer hebben tot nu toe niet kunnen helpen.” Ze verwijst naar Alexandra van Huffelen, die op dit moment met het koninklijk gezelschap meereist, en met wie Balentina onlangs over dit thema heeft gesproken. ,,We zien geen resultaat.”
Volgens de activist moet de koninkrijksregering een rol spelen op grond van de waarborgfunctie in het Statuut. ,,Maar het Koninkrijk kijkt tot nu toe bewust de andere kant op en stelt steeds dat het een autonoom probleem van Aruba is. Dat stadium is echter allang gepasseerd. ,,Je kan het woord autonomie niet als excuus gebruiken om toe te laten dat onze mensenrechten worden vertrapt.”
Balentina zou het liefst de koning persoonlijk uitleg geven over het milieu van Aruba. ,,Als dat niet mogelijk is, hoop ik dat u langs de dump rijdt om het zelf te zien. De regering zal zeggen dat Parkietenbos per 1 januari officieel gesloten is en dat buurtbewoners daardoor geen overlast meer hebben. Maar dat klopt niet.” Ze somt op dat de vuilstortplaats bijna dagelijks nog spontaan in brand vliegt. De illegale vuilverbrandingsoven is niet gesloten. Alle rioolslib van de defecte rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt verbrand in een installatie die niet geschikt is om te verbranden. Er is geen toezicht en handhaving en geen enkele instantie die onze rechten waarborgt.
,,Hoogheid, laat u geen zand in de ogen strooien. Arubaanse burgers hebben ook recht op een gezond, ongestoord leven en een schoon milieu.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.