Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Afval kan in 2023 niet meer naar de dump in Parkietenbos. De dump wordt vanaf 1 januari gesloten en zal worden omgebouwd tot zonnepanelenpark. Acht bedrijven hebben een vergunning gekregen om tuinafval, grof vuil, metalen, batterijen, autobanden en bouwafval in ontvangst te nemen en te verwerken.

ARU ParkietenbosMinister Ursell Arends (Raiz) maakte dit gisteren tijdens een persconferentie bekend. Autobanden werden al langer niet meer toegestaan bij Parkietenbos. Sinds 22 augustus zijn Ecotech en Carentra de twee bedrijven die oude autobanden innemen. Tuinafval moet vanaf 1 januari naar Ecotech of Johnsons worden gebracht. Metalen en accu’s gaan naar Dalra of ICR Services. Bouwafval wordt door Apex verwerkt. Huisafval en grof vuil wordt door Ecotech afgehandeld.
,,We moeten ons realiseren dat we te laat met een oplossing komen voor het afvalbeleid. We hebben gefaald met Parkietenbos. Maar dit falen is verleden tijd. Veranderingen beginnen bij onszelf. We hoeven niet perfect te zijn om te starten, maar je zult moeten starten om perfect te worden”, aldus Arends. ,,En die start is het sluiten van Parkietenbos.”
De acht bedrijven die het afval in ontvangst mogen nemen, hebben daar een vergunning voor gekregen. Sommige bedrijven nemen het afval gratis aan, bij andere bedrijven moet een vergoeding worden betaald. In de zogeheten blueprint staat alle informatie. ,,Deze blueprint is tot stand gekomen met de betrokken partners”, zegt Arends.
,,We hebben geen keuze. We willen ons eiland schoonhouden. Het gaat niet om prestige of om de eerste zijn. We willen dit goed doen en dit is een stap in de goede richting”, aldus de minister. Op de vraag van de pers wat er met de dump gaat gebeuren, antwoordt Arends dat de dump wordt omgebouwd tot een zonnepanelenpark.
Op een andere vraag, over handhaving, reageerde de bewindsman dat twee instanties bevoegd zijn om op te treden als een van de acht bedrijven zich niet aan de regels houdt. Dat zijn Bureau City Inspector (BCI) en Directie Natuur en Milieu (DNM). DNM is ook de instantie geweest die de regels van het afvalbeleid heeft opgesteld. Die regels komen niet uit de lucht vallen, het gaat om Europese normen die op Aruba worden geïmplementeerd. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen of hun vergunning wordt ingetrokken.
Op de website staat de blueprint en daar is ook de informatie van de acht bedrijven te vinden.
www.trashtocasharuba.org