Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Patiënten die in het Horacio Oduber Hospital (HOH) zijn opgenomen, krijgen voortaan recepten voor medicatie uitgeschreven via een geautomatiseerd proces. Met dat doel is het Elektronisch Voorschrijfsysteem geïntroduceerd.

arureceptenEen kleine fout in het voorschrijven of toedienen van medicijnen kan bij de patiënt schade veroorzaken. Deze fout kan overal worden gemaakt, zegt HOH-medewerker Shailing Jacobs. ,,De dokter kan een fout maken bij het voorschrijven van een medicijn, bij de apotheek kan een fout gemaakt worden bij het verwerken van het recept. Als de patiënt het recept overhandigd krijgt, kan het ook mis gaan. De patiënt kan ook zelf een verkeerde dosis innemen.
Het HOH heeft invloed op het gedeelte van het uitschrijven van medicatie dat in het ziekenhuis plaatsvindt. Daar komt het EVS in beeld. Ziekenhuisapotheker Jacomien Aleman zegt dat het EVS letterlijk de fouten eruit haalt. Een voorbeeld is dat medicatie die de patiënt regelmatig gebruikt, al standaard in het systeem staat. Daarmee wordt ondervangen dat verplegend personeel niet goed kan lezen welk medicijn de specialist heeft voorgeschreven. ,,Het is op die manier makkelijker om de juiste medicatie en dosering aan te geven.”
Ziekenhuispersoneel kan inloggen in het EVS en opzoeken welke medicatie de patiënt al krijgt toegediend en wat er in het verleden aan medicijnen is gebruikt. Het systeem waarschuwt ook als medisch personeel twee verschillende medicijnen wil voorschrijven die echter niet kunnen worden gecombineerd of waarbij een bepaalde bijwerking kan worden verwacht. Dat is een van de fouten die het HOH wil voorkomen. Het systeem kan ook een alert aan de voorschrijvende arts geven, om bij een bepaald medicijn de dosis aan te passen.
Behalve het EVS heeft het ziekenhuis ook een speciale groep gecreëerd, de ‘Verpleegkundigen met Aandachtsgebied Medicatie Pool’ (Vamp). Deze groep heeft als taak om extra aandacht te besteden aan het uitdelen van medicijnen op elke ziekenhuisafdeling. Zorgmanager Esther Mennen vertelt dat het doel van Vamp is dat iedereen van elkaar leert. ,,Als er een fout wordt gemaakt, wordt het hersteld en wordt besproken wat er fout ging. Op die manier kan worden voorkomen dat het weer gebeurd.” De leden van Vamp krijgen een aanvullende cursus om met medicatie om te gaan.
De groep van Vamp valt hiërarchisch onder de Commissie Medicatieveiligheid, die in 2011 door het HOH is opgericht. De samenwerking tussen Vamp en de commissie heeft als voordeel dat problemen op dit gebied sneller en beter kunnen worden aangepakt. Dit vergroot de dienstverlening naar de patiënt en garandeert ook de veiligheid van de patiënt. De Commissie Medicatieveiligheid heeft als taak om het proces van het voorschrijven van medicatie in de gaten te houden. Zij kijkt of de werkprocessen moeten verbeteren of moeten worden veranderd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).