Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Gehuld in warme winterjassen zijn premier Evelyn Wever-Croes (MEP) en minister Xiomara Maduro (MEP) in Nederland begonnen aan hun werkbezoek. Dat bezoek staat in het teken van het financiële herstel van Aruba.

aruwerkbezoekDe bewindsvrouwen hebben veel ontmoetingen en vergaderingen. Zoals met de Raad van State, met premier Mark Rutte en met de Tweede Kamer.
De premier blikt tevreden terug op deze eerste vergaderingen en ontmoetingen. ,,Ze horen nu zelf van ons wat ons uitgangspunt is en wat er op Aruba gaande is. Ze krijgen de correcte informatie en zijn daardoor goed in staat om beslissingen te nemen. Die beslissingen hebben gevolgen voor wat er op Aruba gebeurt. Daarom zijn deze gesprekken erg belangrijk”, zegt Wever-Croes.
De premier sprak bij de Raad van State met de Arubaanse vertegenwoordiger Mildred Schwengle en met lid Richard van Zwol. Ze spraken over de stappen die Aruba zet om de financiën op orde te krijgen. Wever-Croes had voor de RvS de boodschap dat 2023 geen makkelijk jaar zal worden, maar dat Aruba wel het gevoel heeft dat Nederland steeds meer vertrouwen in de regering heeft.
In het gesprek tussen de Arubaanse premier en haar Nederlandse ambtsgenoot Rutte kwam naar voren dat Aruba aan Nederland 916 miljoen florin verschuldigd is. Dat geld is geleend tijdens de pandemie. Beide landen moeten met elkaar in overleg hoe dit geld wordt terugbetaald en binnen welk tijdsbestek. Rutte en Wever-Croes spraken af dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen bij deze gesprekken betrokken zal zijn. De Nederlandse premier toonde volgens de Arubaanse premier veel belangstelling voor Aruba. Het gesprek geeft genoeg aanknopingspunten om vooruit te kijken.
In de Tweede Kamer kregen de bewindsvrouwen veel vragen van parlementariërs. Thema’s die aan bod kwamen waren de begroting, de Rijkswet Aruba financieel toezicht, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) en het Landspakket. De premier had daarnaast ook een ontmoeting met de woordvoerder van de VVD, Jan Kamminga.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.