Al het nieuws

Oppositie eist nieuwe begroting

Van onze correspondent
Oranjestad - De oppositie van AVP, MAS en Accion21 eist dat de regering een nieuwe concept-begroting 2023 indient. Deze moet ‘inhoudelijk en beleidsmatig de daadwerkelijke intenties van de regering weergeven’. De huidige concept-begroting van 2023 mag niet in aanmerking komen voor behandeling door de Staten.

F14 ARU oppositie eist nwe begrotingDe oppositie schrijft dit in een brief aan premier Evelyn Wever-Croes (MEP) en minister Xiomara Maduro (MEP) van Financiën. De drie partijen vinden de begroting ‘totaal misleidend’. Dat de regering de begroting 2023 voor 1 september indiende, is volgens de oppositie een publiciteitsstunt.

De nieuwe concept-begroting moet ‘corresponderen met de bijzonder slechte financiële situatie van de Arubaanse overheid en de sociaaleconomische realiteit waarin de Arubaanse bevolking en het bedrijfsleven zich bevinden’, eisen de fracties. Deze moet eerst voor advies naar het College Aruba financieel toezicht (CAft) en de Raad van Advies worden gestuurd. Daarna kan het ontwerp worden aangeboden aan het parlement.

De concept-begroting 2023 gaat uit van het invoeren van de btw. Deze belastingmaatregel is echter recent met een jaar uitgesteld.
Het College heeft een ‘voorlopig’ advies over deze concept-begroting gegeven, omdat een definitief advies niet mogelijk was. ,,Informatie en motivering ontbreken, waardoor het realiteitsgehalte niet kan worden bepaald”, citeren de fracties het CAft.

Het CAft signaleert dat de regering de overheidsinkomsten verhoogt en de overheidsuitgaven onvoldoende verlaagt. De fracties stellen dat de regering bewust de ernstige financiële en sociaal-economische situatie van de meerderheid van de Arubaanse bevolking en het bedrijfsleven negeert. Ook het verzoek van maatschappelijke organisaties om het gevoerde beleid te corrigeren, wordt genegeerd.

De Raad van Advies adviseerde al in juli tegen het voorstel om in 2023 btw in te voeren en de bbo/bavp/bazv af te schaffen. ,,De regering had kennelijk geen zin in een nieuwe controle van het CAft en de Raad van Advies en heeft daarom de gewijzigde ontwerp-Landsbegroting 2023 niet aan het CAft en de Raad voorgelegd.” Daarmee heeft de ingediende ontwerp-Landsbegroting een ander uitgangspunt dan het ontwerp dat aan de Raad van Advies en het CAft is voorgelegd.

Het budgetrecht van de Staten wordt ondermijnd en advisering is omzeild. ,,De aangeboden ontwerp-Landsbegroting heeft de verplichte adviesprocedure niet adequaat doorlopen, de inkomsten en uitgaven zijn compleet irreëel, de onderbouwing is gebrekkig. Dit is niet integer.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.