Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het parlement heeft gisteren - op tijd - de begroting 2023 ontvangen uit handen van de minister van Financiën, Xiomara Maduro (MEP). Opmerkelijk is dat het Land Aruba volgend jaar een ‘klein begrotingstekort’ heeft van 25 miljoen florin. Dit gaat tegen het advies in van het College Aruba financieel toezicht (CAft).

ARUbegroting2Met trots en stille tamtam diende de minister de begroting van volgend jaar in bij parlementsvoorzitter Edgard Vrolijk, in het bijzijn van de griffier. ,,Ik ben trots, want het is voor het eerst sinds vijftien jaar dat de regering erin in geslaagd om de begroting op uiterlijk 1 september in te dienen, zoals de Grondwet stelt”, zei de minister. De stille tamtam is dat de overhandiging plaatsvond in het bijzijn van alleen tv-zender TeleAruba, via een van tevoren opgenomen videoboodschap. De overige media waren uitgenodigd bij de persconferentie, die later op de ochtend plaatsvond. Het was Sharina Henriquez van Caribisch Netwerk (CN) die hierover een opmerking maakte tegen de minister van Financiën. Zij wilde weten waarom één tv-zender het privilege heeft gekregen en de andere media moesten wachten op de ‘tweede ronde’. Maduro reageerde dat de videoboodschap geen persconferentie was en zei ook dat ze de opmerking van CN zou overbrengen aan de persoon die over het communicatiebeleid van de regering gaat.
De minister gaf een toelichting op de begroting. Het huidige begrotingstekort voor 2023 is 0,4 procent van het bruto binnenlands product. ,,We hebben inderdaad een klein tekort, want we moeten realistisch blijven. Aruba is nog aan het herstellen van de pandemie. Dit heeft invloed op de begroting. We hadden een overschot in 2019 en door de pandemie gingen we naar een enorm tekort in 2020. We zijn erin geslaagd om dit tekort te verlagen. We kunnen de economie niet kapotmaken door het tekort op nul te zetten.”
De regering heeft woensdag de Najaarsnota ingediend, voor de begroting van dit jaar. Daarin staan diverse wijzigingen. Zo is het begrotingstekort naar beneden bijgesteld met 79,3 miljoen florin. Daardoor komt het begrotingstekort van 2022 uit op 148 miljoen florin, dat is 3,9 procent van het bbp. De inkomsten van de regering zijn toegenomen met 47,1 miljoen florin. In de begroting zijn dividend, het Landspakket, salarissubsidie en de deviezenprovisie opgenomen. Het parlement moet zich over deze wijzigingen buigen en akkoord hierop geven. De regering heeft de Najaarsnota versneld ingediend, om daarmee rekening te houden met het laatste advies van het CAft. Het college adviseerde de Rijksministerraad om Aruba een aanwijzing op te leggen, omdat de regering de begroting niet op orde had.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.