Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering heeft met een sneer gereageerd op enkele vakbonden en de oppositie, die vinden dat de personeelskosten van de overheid niet dalen. ,,Als parlementariërs de tijd nemen om documenten te lezen, zouden ze geen verkeerde veronderstellingen uiten.”

arupersoneelskostenDat zegt premier Evelyn Wever-Croes in twee persverklaringen, eentje in het Papiaments en de ander in het Nederlands. Opvallend is dat de versie in het Papiaments uitgebreider is.
In beide versies verwijst de premier naar het Beleidsplan verlaging personeelskosten (BVP) dat sinds 2018 wordt uitgevoerd. ,,Elk jaar worden de salariskosten lager. Alleen het stopzetten van de periodieke verhogingen is nog niet gelukt. In de Nederlandse versie beperkt Wever-Croes zich tot de uitleg dat dit ‘in overleg met de vakbonden moet gebeuren en we hebben nog geen geschikt moment gevonden om hierover te praten’. In de Papiamentstalige versie stelt de premier dat ze nog niet met de vakbonden over dit thema heeft kunnen praten, omdat andere thema’s steeds voorrang kregen.
De minister-president pareert de kritiek van politici die zich afvragen waarom een plan uit 2018 niet wordt uitgevoerd. ,,Deze kritiek is vreemd. De regering informeert het parlement regelmatig over de uitvoering van het BVP. De informatie staat in jaarverslagen en in de uitvoeringsrapportages die de minister van Financiën elk kwartaal naar het parlement stuurt. Als parlementariërs de tijd nemen om deze documenten te lezen, zouden ze geen verkeerde veronderstellingen uiten”, aldus de premier.
Uit die informatie blijkt volgens Wever-Croes dat de personeelskosten zijn gedaald van 483 miljoen florin in 2018 naar 467 miljoen florin in 2022. ,,Dat is zonder rekening te houden met de salariskorting van 12,6 procent.” Volgens de premier voldoet Aruba hierdoor aan de 10-procentnorm die het Internationaal Monetair Fonds hanteert voor landen in vergelijkbare situaties. Dit staat in de Nederlandse persverklaring. In het Papiaments is erbij gezet dat de regering verwacht dat de personeelskosten in 2023 dalen naar 459 miljoen florin.
,,We kunnen dus de conclusie trekken dat het BVP resultaat oplevert, ondanks dat de oppositie hier ongefundeerd kritiek op heeft”, vindt de premier.
In de Nederlandse persverklaring staat dat ‘ambtenaren en gelijkgestelden de enigen zijn die sinds mei 2020 12,6 procent salaris hebben ingeleverd. Het wordt tijd om deze korting te stoppen’. In de verklaring in het Papiaments benoemt de regering het verschil van mening met het College Aruba financieel toezicht (CAft). ,,Het CAft wil dat de 12,6 procent salariskorting gehandhaafd blijft. De regering ziet de salariskorting als een tijdelijke maatregel. Ambtenaren en gelijkgestelden hebben recht op hun volledige salaris. De regering is het op dit punt niet eens met het CAft.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).