Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De oproep van het Arubahuis aan studenten om hun komst naar Nederland met een jaar uit te stellen, is op Aruba slecht gevallen. Het gaat specifiek om studenten die voor komend studiejaar nog geen kamer hebben gevonden.

ARU woningnoodHet Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba (zoals het Arubahuis officieel heet) heeft gisteren een reactie gegeven op de negatieve reacties. ,,We wijzen erop dat de woonsituatie voor studenten in 2022 compleet anders is dan de situatie van twaalf jaar geleden.”

In die tijd had het Arubahuis met diverse steden contracten afgesloten, zodat studenten in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Delft en Breda tijdelijk onderdak hadden. Het Arubahuis stond garant voor deze woningen. Studenten konden een jaar van zo’n kamer gebruik maken en die tijd gebruiken om naar andere woonruimte te zoeken.

De situatie van woningcorporaties in die steden is in de loop der tijd veranderd. Stadswonen in Rotterdam ging failliet. De stichting die Stadswonen overnam, eiste van het Land Aruba een ander contract waardoor de kosten fors hoger werd. Dat is door Aruba geweigerd. In Den Haag verloederde de buurt waarin de opvang voor studenten zich bevond. Het Arubahuis vond het niet verantwoord om studenten in die buurt op te vangen. De opvanglocatie in Utrecht bevond zich in Zeist. Veel studenten gaven bij het Arubahuis aan dat de opvang in Zeist op een behoorlijke afstand was van hun universiteit of school.

,,Arubaanse studenten kunnen op dit moment terecht in Delft, waar zes kamers beschikbaar zijn. En ze kunnen terecht in Delft, waar drie kamers beschikbaar zijn”, legt het Arubahuis uit.

Ook financieel is de situatie veranderd. Vroeger ontving het Arubahuis maandelijks het geld van de Arubalening en betaalde dit uit aan de student. Daardoor was het voor het Arubahuis financieel haalbaar om garant te staan voor de opvang van de studenten. Als een student de huur van de kamer niet betaalde, ging de rekening naar het Arubahuis en kon de huur worden verrekend. ,,Deze situatie is niet meer van toepassing”, aldus het Arubahuis. ,,De Arubalening wordt nu rechtstreeks op de rekening van de student gestort.”

Om deze redenen heeft interim-directeur Glenda Henriquez van het Arubahuis enkele dagen geleden aan de bel getrokken. Studenten en hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor woonruimte en zullen ruim op tijd moeten beginnen met de voorbereidingen om een kamer te vinden, is haar boodschap.

Het Arubahuis heeft bovendien van mentoren signalen gekregen dat veel studenten die in komende weken naar Nederland komen, geen kamer of woonruimte hebben.

Ook zijn er veel studenten die zich nog niet hebben ingeschreven bij een woningcorporatie. ,,Kamers in Nederland zijn schaars. Dit komt mede omdat Nederland veel vluchtelingen uit Oekraïne opvangt. Ook die mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben. Daarnaast willen niet alle huiseigenaren een kamer verhuren aan een student. Dat was vroeger makkelijker dan tegenwoordig. Het is daarom belangrijk dat studenten ruim op tijd beginnen om zich te oriënteren op waar ze kunnen wonen”, aldus Henriquez.

De gevolgen voor een student die Nederland gaat zonder vast woonadres, zijn groot. Het Arubahuis laat weten dat het zonder vast adres niet mogelijk is om bij een gemeente te worden ingeschreven. Het is ook niet mogelijk om een
Burger Service Nummer aan te vragen. Dit BSN-nummer is nodig om een bankrekening te openen of studiezaken te regelen. Dat is de reden waarom het Arubahuis studenten die geen kamer hebben, adviseert om een jaar te wachten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).