Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het is ‘onacceptabel’ dat minister Glenbert Croes (MEP) van Arbeid, Energie en Integratie weigert om naar het parlement te komen om verantwoording af te leggen voor zijn onwettig handelen. De fracties van MAS en Accion21 hebben een tweede rappel gestuurd. ,,Misschien kunnen zijn juristen hem uitleggen wat een rappel betekent.”

ARUministerDat zegt fractieleider Marisol Lopez-Tromp (MAS) in een videoboodschap op sociale media. ,,De minister heeft illegaal gehandeld in de zaak tegen Dimas-directeur Kathy Paskel en daar heeft de rechter op gereageerd. Van een minister met zoveel werkervaring mag worden verwacht dat hij weet wat hij moet doen. Maar hij heeft stappen gezet die niet kloppen. Hij heeft tegen de wet gehandeld, tegen de Grondwet en tegen landsbesluiten.” Het handelen van Croes heeft gevolgen voor Dimas en voor de procedures binnen deze dienst. Lopez-Tromp vraagt zich af wat er gebeurt als dit vonnis wordt uitgevoerd. ,,Dagelijks komen burgers naar Dimas. Nu is een beslissing van de minister geschorst. Wat betekent dit in de praktijk?” Ze wijst erop dat een minister zich moet komen verantwoorden en dat een parlementsvoorzitter een vergadering moet oproepen. ,,Een minister mag dit niet weigeren. Hij moet op ons verzoek uitleg komen geven. Het parlement heeft het recht om alle informatie op te vragen. Wij zijn het hoofd van de regering, het parlement heeft een controlerende functie.”
Lopez-Tromp hoopt dat als minister Croes de brief niet begrijpt, dat zijn juristen hem kunnen uitleggen wat dit rappel betekent. ,,We hebben een kopie naar de gouverneur gestuurd.”
Beide fracties hebben maandag een brief ondertekend waarin ze voor de tweede keer aan parlementsvoorzitter Edgard Vrolijk (MEP) verzoeken om een openbare vergadering te beleggen.
In het rappel staat dat ‘conform de Staatsregeling een Statenlid het recht heeft om aan ministers vragen te stellen over het gevoerde beleid’. ,,Daar is geen toestemming van het parlement of van de voorzitter voor nodig. Bij het uitvoeren van de controlerende taken wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen. Het vragenrecht is een recht dat elk Statenlid heeft, dit is vastgelegd in de Staatsregeling. De regering is verplicht om ieder individueel parlementslid de gevraagde inlichtingen te geven.”
Een Statenlid heeft niet alleen recht op het stellen van vragen, maar heeft ook recht om antwoord te krijgen. ,,Daarvan kan alleen worden afgeweken als het belang van Aruba of van het Koninkrijk wordt geschaad als de vragen worden beantwoord. Daarvan is geen sprake in de zaak van deze minister, dus hij kan er niet van afwijken.”
De rechter oordeelde onlangs dat minister Croes tegen de wet in heeft gehandeld bij zijn beschikkingen tegen de Dimas-directeur. De rechter schorste de beschikkingen, in afwachting van de bodemprocedure. In een reactie op het eerste rappel zei minister Croes dat hij, zolang de rechtszaak gaande is, niet inhoudelijk wil reageren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.