Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Kamer van Koophandel (KvK) betwijfelt of het wel haalbaar is dat de nieuwe omzetbelasting (btw) per 1 januari 2023 wordt ingevoerd.

ArubaOndernemers uitten hun zorgen tijdens een Town Hall Meeting. Ze hebben de financiële ruimte niet om nog meer kosten op zich te nemen als daar geen compensatie tegenover staat.
De Town Hall Meeting vond vorige week donderdag plaats, maar het resultaat van de bijeenkomst werd gisteren via een persbericht door de KvK naar buiten gebracht. Tijdens de bijeenkomst werd over de belastinghervormingen gesproken. De deelnemers kregen een presentatie over de werking van het btw-systeem.
De KvK staat achter de plannen om het belastingsysteem te hervormen. Het huidige systeem is antiek en veel te complex. De hervormingen moeten leiden tot een modern systeem dat eenvoudig is en gebalanceerd. De KvK is echter van mening, en daar staat het bedrijfsleven achter, dat het voorstel van de regering voor hervormingen nog steeds te ingewikkeld is. ,,Dit zijn geen hervormingen die het hele belastingstelsel raken en de plannen zijn niet budget-neutraal”, zegt de KvK. De KvK verwacht zelfs dat Aruba nog veel duurder wordt als deze plannen worden doorgezet. Na aanleiding van de Town Hall Meeting vraagt de KvK zich af of de invoering van de btw vanaf 2023 wel haalbaar is.
Tijdens de Town Hall Meeting werd het btw-systeem gepresenteerd. De nadruk lag op de extra administratieve taken die bij dit systeem horen, de inflatie, de extra kosten die een ondernemer moet maken, verhoging van invoerrechten en een verandering in de inkomstenbelasting. De aanwezige deelnemers spraken hun zorgen uit. Ze stelden vragen en deden suggesties. Daaruit blijkt volgens de KvK dat ondernemers wel willen meedenken, maar ook aangeven dat ze moeten worden gecompenseerd voor de maatregelen die nog moeten gaan komen. Als de belastinghervormingen die compensaties niet brengen, dan kunnen bedrijven de extra kosten niet langer dragen.
De KvK bedankt alle deelnemers die aanwezig waren, omdat hun terugkoppeling waardevolle informatie is. De KvK zal de informatie delen met de ministerraad en met de Belastingdienst. Ondernemers die achteraf nog suggesties hebben, kunnen deze e-mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..