Al het nieuws

HOH en ImSan onder één dak

Door Melissa Stamper

Oranjestad - De minister van Volksgezondheid spreekt van een samenwerkingsovereenkomst, in het onafhankelijk advies hierover wordt echter uitdrukkelijk gesteld dat er een fusie moet komen.

F14 HOH en IMSANTijdens een persconferentie vorige week liet Volksgezondheidminister Dangui Oduber (MEP) weten dat de komende weken wordt bekeken hoe de twee instellingen - het Horacio Oduber Hospital (HOH) en Instituto Medico San Nicolas (ImSan) - nauwer met elkaar kunnen gaan werken om aanzienlijke besparingen in de zorg te genereren. Dat gebeurt aan de hand van bevindingen van een onafhankelijk onderzoek.

Echter, het advies gaat veel verder dan samenwerking en spreekt uitdrukkelijk van een fusie. Oduber verwees naar de bevindingen van professor Joep Hubben en Pieter Batenburg, die in opdracht van de regering onderzoek deden naar de doelmatigheid en effectiviteit in de gezondheidszorg op Aruba.
Eén van de adviezen is het samenkomen van deze twee instellingen, het HOH en het ImSan, wat een ‘substantiële besparing zou opleveren’. De minister benadrukte afgelopen donderdag dat het om een samenwerkingsovereenkomst tussen de instellingen zou gaan: ,,Ik moet opmerken dat het niet om een fusie gaat, maar een samenwerkingsovereenkomst.”

In het rapport waarin de verslaggever van het Antilliaans Dagblad inzage heeft gehad, spreken de onderzoekers echter niet van een samenwerking, maar onderschrijven zij het belang van een fusie. ,,Land Aruba is te klein voor twee (in de praktijk concurrerende) aanbieders van tweedelijns zorg. Dit leidt tot een hoge mate van technische ondoelmatigheid”, staat te lezen in het rapport.

,,HOH en ImSan dienen op de kortst mogelijke termijn te fuseren tot één zorgorganisatie met twee locaties met één bestuur en één toezicht. Tussenstappen - zoals voorlopige samenwerking met fusie als ‘stip aan de horizon’ - geven slechts vertraging, zonder enige toegevoegde waarde en kosten iedere dag veel geld.”

Ook het Visiedocument Volksgezondheid Aruba 2021-2025, uitgegeven door Directie Volksgezondheid, vermeldt uitdrukkelijk ‘de fusie van de lokale ziekenhuizen ter verhoging van verdere efficiency’.

Geen uitstel

In het rapport is ook te lezen dat er brede steun was/is voor de aanbevelingen; slechts ImSan vormde daar een uitzondering op. Vanuit ImSan zouden er verschillende vragen zijn geweest naar aanvullend onderzoek. ,,In dit rapport hebben wij uitvoerig uiteengezet dat de voorgestelde fusie op vele terreinen tot kwaliteitswinst zal leiden. Genoemd zijn onder andere de diabeteszorg, eerstelijnszorg en kwaliteitsbeleid in bredere zin. Wij menen dat het door de directeur geopperde aanvullend onderzoek ten aanzien van de kwaliteitseffecten van fusie niet nodig is.”

Volgens de onderzoekers hebben de pogingen die gedaan zijn de afgelopen jaren om de instellingen nader tot elkaar te komen, niets opgeleverd en zou ‘een dergelijke (hernieuwde) verkenning geen zin’ hebben. Van regeringswege dient voor fusie te worden gekozen en de betrokkenen moeten daaraan meewerken, wordt in het rapport geconcludeerd. ,,Er is geen enkele reden voor verder uitstel te bedenken.”

De geschatte besparingen aan overheadkosten die de Commissie Kostenbesparing Medische Zorg al eerder had berekend bedraagt 4,4 miljoen florin per jaar. De verwachting van de onderzoekers is dat met een fusie op termijn een verdere besparing van minimaal 10 miljoen per jaar mogelijk is.

Als het HOH en het ImSan onder één organisatie zouden werken, zou dat besparingen opleveren. Niet alleen op het gebied van overhead, maar ook besparingen door uniformering van ICT-systemen, gezamenlijke inkoop, inzet van personeel en zouden de twee instellingen niet meer met elkaar concurreren om op Aruba schaars personeel binnen te halen, hetgeen de loonkosten omhoogdrijft.

Ook zou men doelmatiger gebruikmaken van dure voorzieningen zoals de operatiekamers (ImSan heeft namelijk twee OK’s, naast een oogheelkundige OK; het HOH telt vijf OK’s). Tevens zou op radiologisch gebied dubbeldiagnostiek niet meer plaatsvinden, als beide zouden fuseren.

Aan de minister werd de vraag gesteld of hij in de toekomst een fusie ziet plaatsvinden, als de besparingen substantieel blijken, maar hierop kreeg de verslaggever van deze krant geen antwoord.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.