Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft gisteren zowel pensioenen als de bonussen uitbetaald. Het gaat om 23 miljoen florin aan pensioengeld en 15 miljoen florin aan bonus. Dat laat directeur Edwin Jacobs weten.

arupensioenDecember is voor de SVb de maand waarin het meeste geld wordt uitbetaald. Volgens de wet AOV/AWW hebben gepensioneerden recht op 75 procent van het pensioen dat ze elke maand ontvangen, als bonus in december. Het is de SVb gelukt om deze enorme bedragen uit te betalen, omdat de regering tijdens de pandemie te hulp schoot om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.
In maart 2020 werden de macro-socio-economische effecten van de pandemie zichtbaar. De pensioenfondsen hadden het zwaar en leken het tot het eerste kwartaal van 2021 te redden, waarbij de reserves van 2017, 2018 en 2019 moesten worden gebruikt. De regering kwam met het plan voor loonsubsidie om op die manier bedrijven te steunen. Directeur Jacobs zegt dat dit voor de SVb een welkome steun was om de premies van de fondsen te behouden. Immers, zolang er salaris wordt uitbetaald, worden premies afgedragen. In 2020 ontving de SVb 14 procent minder aan premies. Eind 2020 leek de situatie voor 2021 nog pessimistisch en de boodschap was dat er in november niet voldoende geld zou zijn. In de tweede helft van 2020 zette het economisch herstel echter door. Ook de salarissubsidie in 2021 had een positief effect. Tot en met oktober ontving de SVb 9 procent minder aan premies.
Directeur Jacobs concludeert dat Aruba zich gelukkig mag prijzen dat het systeem van de sociale zekerheid is blijven functioneren. Ook het snellere herstel van de economie en het toerisme maakten een groot verschil. ,,SVb heeft daardoor de pensioenen kunnen uitkeren.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).