Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - ,,Ik ben erg trots op het werk van de meer dan 125 mensen die zich hebben ingezet om dit plan voor de toekomst van ons land samen te stellen. Een plan dat erop gericht is ons land stap voor stap uit de crisis te trekken, de weg naar een nieuwe toekomst, waarin Aruba, onze economie en onze autonomie sterker zullen zijn.”

masterplanMet overduidelijke trots presenteerde minister-president Evelyn Wever-Croes het lijvige document Reposicionando e Rumbo di Nos Pais. Het masterplan draagt als ondertitel: Een succesvolle overgang naar een nieuw economisch model dat duurzaam, inclusief en veerkrachtig is. Het stuk is opgesteld door de commissie voor economisch herstel en innovatie, bestaande uit mensen die zich geheel belangeloos hebben ingezet voor de toekomst van Aruba. Hun taak was een masterplan te ontwikkelen waarin voorstellen staan voor structurele hervormingen en concrete acties. Daarvoor hebben ze gebruikgemaakt van de kennis van lokale experts en de plannen die de afgelopen jaren al ontwikkeld waren.

De komende twee weken krijgen alle belanghebbenden de kans hun commentaar op het plan met de regering te delen, waarna een definitief plan wordt gemaakt. De commissie heeft vijf hoofdthema’s geïdentificeerd, die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden. De hervorming van de arbeidsmarkt en de modernisering van de arbeidswetgeving staat bovenaan. Het wegwerken van de huidige beperkingen in de arbeidswetten zal werkgevers aanmoedigen om werkzoekenden een kans te geven op een baan, zelfs indien er onzekerheid is of die persoon voldoet aan de functie-eisen. Dit schept werkgelegenheid en vergroot de werkzekerheid, vooral voor jongeren. Flexibilisering van arbeidswetten moet worden bekeken, parallel met de uitlijning van de juridische positie van de werknemers in de publieke sector en de private sector. Het streven moet zijn om een kleinere, efficiënte overheid te creëren. Aanzienlijke investeringen zijn nodig in opleiding en (her) bijscholing programma’s voor de jeugd om hun inzetbaarheid te vergroten. Aruba's economisch herstel vereist een volledige herziening van het belastingstelsel in een vereenvoudigd en eerlijk systeem dat compliance vergroot, de economische lekkage vermindert en het nieuwe economische model ondersteunt. De beoogde overgang van directe belastingen naar indirecte belastingen, indien correct toegepast, zou ook ondersteuning bieden aan een duurzamer model van openbare financiën.

De versnelling van de e- governmentagenda is een gemeenschappelijke noemer onder de bovengenoemde acties met grote impact en noodzakelijk voor het succes van het masterplan. Het transformeren van de Arubaanse overheid in een hoog presterende en effectieve service- gecentreerd organisatie elimineert de bureaucratische rompslomp. Het streven is dat burgers naadloos en veilig toegang krijgen tot de digitale overheidsdiensten. Structurele hervormingen en diversificatie van de economie kunnen alleen worden bereikt als er een robuust, modern en transparant regelgevings- en beleidskader is om dit te ondersteunen. Het aanpakken van het probleem van de wetgeving capaciteit moet een van de eerste acties zijn. Aruba moet proberen technische assistentie van de regering van de Nederland te krijgen voor de meest dringende zaken.

Ondernemers, investeerders en bedrijven zijn niet in staat om optimaal te innoveren door de vele bureaucratische rompslomp. Aanpak daarvan zou de algehele productiviteit verhogen en een betere afstemming op de financiële markten mogelijk maken. De lange tijd die verstrijkt voor een potentiële investeerder voor het verkrijgen van duidelijkheid over projecten bij de overheid en banken, in combinatie met de conservatieve uitgangspunten, beperkt diversificatie in de zakelijke activiteiten. De hoge kosten van het doen van zaken geeft grote druk op de haalbaarheid van potentiële investeringsprojecten en vergroot de kwetsbaarheid in een al kleine markt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.