Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De lokale autoriteiten zijn bezig met het opstellen van een lijst met benodigde vereisten om de huidige migratiecrisis van Venezolanen aan te pakken. Binnenkort is de lijst klaar en wordt deze naar Nederland gestuurd voor evaluatie.

F21 ARU opvangNederland heeft onlangs een bedrag van 23,8 miljoen euro voor 2019 beschikbaar gesteld voor hulp en ondersteuning vanwege de toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela.
Minister-president Evelyn Wever-Croes verklaarde dat het geld niet aan Aruba was gegeven, maar dat het beschikbaar was gesteld om hulp te bieden aan Aruba en Curaçao. Dat is de reden waarom de regering van Aruba de behoeften heeft geïnventariseerd zodat Nederland hulp kan bieden op basis van de prioriteiten op de lijst. De lijst bevat punten als: meer radar, meer bescherming en kustbewaking, meer boten om te helpen bij kustbewaking en meer hulp bij het asielzoekersproces.
,,We hebben meer boten nodig voor de kustwacht, meer agenten om meer uren te dekken. Bij de IND, waar het asielzoeker proces wordt afgehandeld, zijn meer mankracht en middelen nodig om ook langere uren te dekken om de asielaanvragen efficiënter te verwerken. Dringende behandeling van asielzoekers is essentieel. De regering overweegt ook de impact van de migratie op ons onderwijssysteem, gezondheidszorg (vaccins) en justitie (vermeerderen van de detentiecapaciteit)”, aldus de premier
Volgens de bewindsvrouw wordt de 23,8 miljoen euro niet zomaar verdeeld tussen het eiland Aruba en Curaçao: ,,De beschikbare middelen zullen en kunnen niet worden gebruikt voor het creëren van woningen of andere soortgelijke projecten voor immigranten. De beschikbare fondsen zijn specifiek bestemd voor de versterking van Aruba als eiland, om Aruba veiliger te maken om op de best mogelijke manier met de crisis om te kunnen gaan.”
De regering is voortdurend in overleg met Nederland om de lijst aan te vullen aan de hand van de eisen die Nederland stelt. Premier Wever-Croes: ,,Dit kan enige tijd duren, maar de betrokken dienst doet zijn uiterste best, werkt zelfs in het weekend om de lijst te voltooien en naar Nederland te sturen.”
Binnenkort zal een delegatie van de Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS) op Aruba zijn voor een presentatie over de impact van de Venezolaanse crisis. OAS zal een plenaire sessie houden in Colombia, waar de impact van de crisis zal worden gepresenteerd. Aruba en Curaçao zijn opgenomen in de plenaire zitting na de ontmoeting van de premier van Aruba met de secretaris-generaal van OAS, Luis Almagro in Washington.
Premier Wever-Croes zei dat ze hoopt dat dit iedereen de situatie op Aruba zal laten begrijpen en hopelijk ook zal helpen bij het vinden van fondsen. ,,De situatie in Venezuela blijft moeilijk. De impact op ons eiland is enorm. Ik zie geen oplossing op korte termijn.”

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).