Al het nieuws

‘Zwaar verontreinigd boorgruis met synthetische olie in zee geloosd’
Van onze correspondent
Oranjestad - Bij de in juni van dit jaar uitgevoerde proefboring is boorgruis, zwaar verontreinigd met synthetische olie in het zeewater geloosd. Dat blijkt volgens politieke partij Raiz uit een toetsing die is uitgevoerd door de Sociedad di Ingeniero di Aruba (SIA).

proefboringaruOliebedrijf Repsol voerde de proefboring uit, met boorschip West Capella, in een gebied dat Bon Bini-1 werd genoemd. SIA concludeert dat Repsol daarbij niet de beste industriepraktijken heeft toegepast. ,,Er zijn leemtes en onvolledigheden geconstateerd in de risico-inventarisatie en evaluatie.” Volgens SIA boort Repsol ook in de Noordzee, maar houdt het bedrijf zich daar wel aan de regels. Daarnaast concludeert de organisatie dat de werkzaamheden niet volledig conform de wet zijn uitgevoerd.
Raiz had SIA om de toetsing gevraagd, maar ook om aanbevelingen. SIA adviseert om de relevante wetgeving aan te passen in het licht van de EU-richtlijnen en een acceptabel risiconiveau vast te stellen. Ook doet SIA aanbevelingen met betrekking toto inspecties en de beschikbaarheid van de juiste capaciteit en competenties voor de beoordeling van de relevante documenten. Verder adviseert SIA om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de competenties van de overheid en Compania Arubano di Petrolio (CAP), vanwege de verschillende belangen.
Raiz heeft de verkregen informatie en aanbevelingen aan Statenvoorzitter Juan Thijsen gestuurd. Partijleider Ursell Arends en voorzitter Tai Foo Lee dringen er bij hem op aan een en ander te bestuderen. ,,In het belang van het Land Aruba, de mensen en de natuur, hopen wij dat toekomstige boringen uitsluitend met lagere risico’s, minder milieuvervuiling en conform de wet worden uitgevoerd. Ook verzoeken wij u transparantie te bieden aan het parlement en de bevolking van Aruba over de boringen, de risico’s en milieuvervuiling die de boringen met zich meebrengen en de genomen maatregelen ter minimalisering van de risico’s en milieuvervuiling.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.