Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering van Aruba voert fiscale hervormingen door, conform het advies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

imfDat valt af te leiden uit het onlangs gepubliceerde rapport van het IMF, wanneer dat wordt vergeleken met het onlangs gepresenteerde nieuwe beleid.
In reactie op een verzoek van minister-president Evelyn Wever-Croes en minister van Economische Zaken, Financiën en Cultuur Xiomara Ruiz-Maduro, is een technische assistentieopdracht van het Fiscal Affairs Department (FAD) van het IMF uitgevoerd op Aruba in de periode 4 tot 14 september 2018. De missie bestond uit Geerten Michielse (FAD, hoofd) en Sijbren Cnossen (extern expert). De missie boog zich over een algemene herziening van het belastingstelsel van Aruba en heeft in overleg met de autoriteiten een plan opgesteld voor het ontwikkelen van fiscale beleidsopties om de efficiëntie en haalbaarheid ervan te verbeteren.
In het afgelopen decennium heeft Aruba te maken gehad met drie recessies die resulteerden in een overheidsschuld van ongeveer negentig procent van het bruto binnenlands product (bbp). ,,Het huidige begrotingstekort moet worden verlaagd en Aruba moet de komende twee tot drie jaar een fiscaal hiaat van anderhalf tot twee procent van het bbp dichten om terug te keren naar een duurzaam pad”, zo begint het advies van het IMF. Eerder dit jaar hebben de autoriteiten een crisispakket geïntroduceerd, voornamelijk door de omzetbelasting te verhogen. ,,Deze tijdelijke belastingmaatregel moet worden vervangen door een belastinghervorming die het huidige systeem zal moderniseren en vereenvoudigen. Het nieuwe belastingstelsel zou niet alleen meer inkomsten moeten opleveren, maar ook de belastingdruk moeten verleggen van inkomsten en winsten naar consumptie.”
Het huidige systeem is niet goed uitgerust om deze wijzigingen aan te brengen. Bij het vervangen van de crisisheffing ziet de regering een mogelijkheid om het huidige belastingstelsel te stroomlijnen, te moderniseren en duurzamer te maken voor de toekomstige behoeften van Aruba. De belangrijkste elementen van de bevindingen van de missie zijn gericht op vereenvoudiging, vermindering van het aantal belastinginstrumenten en verbetering van de productiviteit van de inkomsten. ,,De belangrijkste gebieden die onmiddellijk van de beoordeling van de missie zouden kunnen profiteren, zijn de goedkeuring van een belasting op de toegevoegde waarde en een hervorming van de accijnzen. Andere aanbevelingen met betrekking tot de inkomstenbelasting en winstbelasting dienen ter vereenvoudiging”, aldus het IMF.
De regering is voortvarend van start gegaan en past per 1 januari de loonbelasting en de grondbelasting aan, conform het advies van het IMF.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.