Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Staten van Aruba is eind vorige week begonnen met de behandeling van de begroting 2019. Vrijdag werd het debat afgebroken toen de AVP-fractie de zaal verliet en er geen quorum meer was.

arustatenVolgens de regels voor een openbare vergadering moeten er ten minste elf parlementariërs aanwezig zijn, anders is een dergelijke vergadering niet geldig. De regering beschikt met negen Statenleden voor de MEP, twee voor de POR en Ricardo Croes voor RED over een meerderheid van twaalf zetels. Vrijdag sloeg de vlam in de pan, toen een motie van Croes over het toestaan van marihuana voor medicinaal gebruik niet door de andere regeringspartijen werd gesteund. Croes verliet de zaal en enige tijd later volgde de AVP dat voorbeeld. Dat betekende dat het quorum niet werd gehaald en de vergadering moest worden stopgezet.
Gevraagd naar de reden voor deze actie verklaarde Richard Arends (AVP) het volgende: ,,Op veel momenten tijdens de vergaderingen hadden de coalitiepartners MEP-POR-RED niet de benodigde meerderheid (elf man) in de zaal. Sinds maandag tijdens de behandeling van de SB2018 en het Sociaal Crisisplan hebben we meegewerkt om quorum, c.q. de gewone meerderheid van elf in de zaal te behouden, voor de goede gang van zaken en spoedig verloop van de vergadering.
Op vrijdag was Marisol Lopez-Tromp (POR) niet komen opdagen. Na de discussie tussen de MEP en de RED over de motie van RED die de MEP niet wilde ondersteunen, liep Ricardo Croes boos weg. Op dat moment telde de coalitie alleen maar tien man in de zaal; de AVP heeft weer meegewerkt om de minimale meerderheid van elf man te hebben zodat de vergadering door kon gaan... totdat Vrolijk met een scheldpartij in onze richting begon en ons voor van alles en nog wat heeft uitgemaakt. Toen besloten we de zaal te verlaten en een officiële telling van leden aan te vragen. Er waren toen tien leden in de zaal (negen MEP, een POR) en moest de voorzitter de vergadering verdagen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.